منو
دکتر محمدشکیبی نژاد
ویژه

دکتر محمدشکیبی نژاد

شغل دکترا حقوق تجارت بین الملل
عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢٥٢,١٥١
رتبه کل
١٣
رتبه کل
لایک
٢٥,٢٠٨
لایک
دیس‌لایک
٩٠
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

https://professionals.justia.com/profile/dr-mohammad-shakibi-nejad-1508238

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥١,٩٤٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣
لایک
لایک
٢٥,١٩١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢١١
امتیاز
رتبه در بپرس
١٨
لایک
لایک
١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٠٥

Senior Judicial Genral of Attorneys قاضی عالی رتبه قضایی ( کیفری ) دادستان صاحب منصب عالی مرتبه یکی از دوستان سوالی مهمی پرسید که مع الاسف بدلیل عد ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧٣

ائتلاف ( 1 ) گروهها و احزاب برروی مقاصد واهداف سیاسی درکلیه ( 2 ) دول وحکومتها به سه ( 3 ) صورت ایجاد میگردد: 1 - تک حزبی 2 - ائتلاف ملی برای ریاست ج ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٧٠

ضمن ترجمه یا برگردان کردن کلمه ب کلمه باید توجه داشته باشید که این کلمه به تنهایی فقط معنا اجرایی می دهد و نه مدیر اجرایی و. . . . در هر اداره و شرکت ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٦٩

در علم فناوری و هوش مصنوعی از هوش بشر پیشی گرفته و منجر به تغییرات شگرف یا حتی پایان تمدن بشری بشودکه در موضوع فراهوش یا یکتایی که درسال۲۰۴۵میلادی پی ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧٠

درتمامی احکام وقرارها قضایی یا اداری برای جملات یا کلماتی که تکرارشده از این این کلمه استفاده میکنند. یادرآوری میشودکه مترداف کلمه است.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
Hilter ruled Germany for only 12 years.
دیدگاه
١٨٠

باتوجه به جمله و ترجمه موضوع کلمه GERMAN بود نه هیتلر و امثال . . ؟!

تاریخ
١ سال پیش
متن
The Attorney General was aware of the political implications of his decision to prosecute.
دیدگاه
١٣٤

مدعی العموم ( معاون قضایی - مدبرکل دادگستری ایالت ) از معضلات و تصمیمات قانونی خود در ارتباط موضوع بین الملل مطلع بود.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Germany and France pledged to maintain the differential between their two currencies.
دیدگاه
١٣٠

دولتهای کشور آلمان و فرانسه طبق مقاوله نامه فی مابین درباره ارزش پولی باهم تعهدنمودند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
This is an ad hoc committee specially established to deal with a particular subject.
دیدگاه
٧٢

برای حل و فصل امر ارجاع شده کمیسیون ویژه به نحو ویژه خارج از نوبت ایجاد شد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Ad hoc legislation was passed in order to combat the problem.
دیدگاه
٧٢

ریاست محکمه برای حل و فصل دعوای مطروحه دستور به قرار احتیاطی قلمی و صادر کردند.