دکتر محمدشکیبی نژاد

دکتر محمدشکیبی نژاد https://professionals. justia. com/profile/dr - mohammad - shakibi - nejad - 1508238

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهانجمن ماکس پلانک٠٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥بهترین بگوییم پژوهشگاه تخصصی و فوق تخصصی بنیاد بین الملل ماکسزپلاکنت یکی از 20 پژوهشگاه های برتر در کل دنیا بشرح توضیحات فوق الذکر در علوم انسانی و ا ... گزارش
2 | 0
executive٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣ضمن تایید ترجمه ها باید توجه داشت که این کلمه به تنهایی فقط معنا اجرایی میدهد و نه مدیر اجرایی و. . . . در هر اداره و شرکت و نهاد و بنیاد. . . الخ یع ... گزارش
7 | 0
ارمان شهر٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠Utopia یا آرمانشهر یا ناکجا آباد با عنایت به تعاریف مختلف در فلسفه علم و معرفت شناسی و حکمت شناسی رفتاری همچنانکه دوستان بیان نمودند اما باید از این ... گزارش
16 | 0
استوار نامه٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤طبق ماده ۱ - ۲ - ۳۰ - ۵۵ باعنایت از کنوانسیون وین بعداز بالاترین وزیر خارجه نماینده تام الاختیار که حق رای در سازمان بین الملل وکرسی دارند, بشرط پذیر ... گزارش
16 | 0
critical٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠ضمن تایید و تصدیق صحت الصدور کلیه ترجمه ها توجه کنید در یک جمله: در زمان فورس ماژور از این کلمه که Adverb هست بصورت مثال جمله زیر استفاده میکنند: No ... گزارش
39 | 0
certically٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠به اوضاع و احوال بسیار بد وضروری که Force Major� باشد مثل سقوط هواپیما یا زلزله یا سیل یا آتی سوزی نگهانی بمانند جمله زیر بهرمند میشوند: Now my is i ... گزارش
39 | 0
germany٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥معنی کلمه Gremany or Grman هست برمیگردد تاریخ تمدن امپراطوری ایران زمین و تمدن ۹۵۰۰ ساله Aria ها بدین معنا که این کلمه از به ترتیب از Greman>Arman>I ... گزارش
44 | 0
politicallers govermancy٢١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠بصورت کلی به افرادی که باهرنظام و باهر کمیت و کیفیت رهبران سیاسی مترادف Leeders در ادبیات علوم سیاسی و حقوق و روابط بین الملل استفاده میشود. نگاه کن ... گزارش
44 | 0
accommodation٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٤پیشنهاد میشود این کلمه پیچیده و مخلوط را با کلمات دیگر استفاده و ترجمه نمایید چرا که تطابق و همسان سازی نیز وجود دارد نگاه کنید: Accommodation via Pr ... گزارش
55 | 1
نیما٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٠باتوجه به اینکه زمان تولد مرحوم فقید استاد علی اسفندیاری در زمان خوشه در عقرب از نظر علم Astrophysics یا علم فیزیک اخترشناسی بصورت داس و کماندار بزرگ ... گزارش
46 | 0
paradigm٢١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩معنی دقیق پارادایم که اولین بار افلاطون و سالها بعد ابوعلی سینا و به هگل و ساتر و توماس کوهن هرکدام بصورت مدلهای مختلف بیان کردند که بهترین و روان تر ... گزارش
57 | 0
autorit٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩این کلمه مشتق از کلمه Authorityمشتق از فلسفه علم و روانشناسی و علوم سیاسی و حقوق استفاده در مقابلAnarchismو مصدر مشتق کلمه Anarch بمعنای حکومت یا دول ... گزارش
57 | 0
situation١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥این کلمه که بسیار پر استفاده هست و مصدر ومشتق گیری و آوا شناسی شده دقیقا از کلمه Situat به ترتیب از ��کلمه جالب Estate>>> Ένταλπτυα هست. . . مهم ترین ... گزارش
64 | 0
masquerade٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢ضمن صحت الصدور ترجمه ها اصولاً این کلمه که متناسب با کلمات بشرح زیر است: Disguise Guise Sagacity لطفاً دقت کنید که گرچه این کلمه Mix و مشتق از Mask ا ... گزارش
62 | 1
accentuate٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠١دوستان عزیز با سلام و تشکر از دقیق ترجمه و برگردان کردن کلمه وچه بسا جملات بسیار مفید اما دوستان عزیز. . . . . !!! چرا مصدر ومشتق گیری و ارجاع دهی کل ... گزارش
62 | 0
singularity١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢دوستان عزیز ضمن صحت الصدور ترجمه دقیق شما , شایان ذکر است که :نظریه شتاب در فلسفه علم قبل از توضیح و پیشنهاد مرا بیاد دکترین Hybrid Theory Philosophy ... گزارش
92 | 0
over act of kill٠٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤برگردان این جمله برعکس کلمه ب کلمه بشرح ذیل است: شروع به جرم و جنحه ب قصد قتل عمد Reference: https://code. dccouncil. us/dc/council/code/sections/ ... گزارش
83 | 0
miseria legalision٠٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠این دوکلمه یا جمله بمعنای کلی ( محرومیت اجتماعی جایگزین حبس ) بصورت کلی از طریق قضایی دادنامه اصدار و از طریق مراجع ذیصلاح اجرا میگردد. این جمله نیز ... گزارش
92 | 0
گفتن٠٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٥پیشنهاد میشود میگردد منصرف از بیان کلمه VOC OR VOX بهتر است اول زبان آلمانی را توضیح و بشرح ذیل برای تولید و توسعه علمی بیان نمایید: V اول در زبان آل ... گزارش
101 | 0
ad hoc٠٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٥این کلمه بارهاوبارها در دوره کارشناسی ارشد تا پسا دکترا در کتابهای Black Law, Law Made Simple, GSCE LAW VI, XXIII از زبان لاتین وام گرفته شده ومستفاد ... گزارش
90 | 0
idioten test٢٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٣iDioten Test تست حماقت یا سفاهت Der neue "Idiotentest" : die medizinisch - psychologische Untersuchung ( MPU ) nach � 3 StVZO ; Testverfahren, Fallen ... گزارش
99 | 0
thunderstorm١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢با توجه به توضیحات علوم پایه این کلمه دو قسمتی The brief electrical storm یعنی: توفان با رعد و برق به نظر می رسد قسمت اول کلمه یعنی THUNDER مستق از ... گزارش
113 | 0
exchange visitors program research assistan١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣١نوعی ویزای دیداری برای تحصیلات پژوهشی تحصیلات تکمیلی وعالی بمعنای ۳/۴از کل شرکت در کلاسهادانشگاه این نوع ویزا که F1, F2, M1, J1 بشرح ذیل Exchange Vis ... گزارش
106 | 0
gpa١٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١General Point Average یا میانگین معدل کل در تمامی کشورهایی که سیستم آموزش عالی مانند ایران بمانند آمریکا استرالیا نیوزیلند اسکاتلند و بعضاً دانشگاهها ... گزارش
108 | 0
توران١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨با تشکر از توسعه تولید علمی و تاریخی و زبان فارسی یاپارسی بعنوان پانویس تکمیل میکند: ۱ - https://commons. m. wikimedia. org/wiki/File:Iran_Turan_map ... گزارش
122 | 0
مازندران١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨با سلام وادب ب دوستان شمالی و تحصیلکرده . . . عزیزان بدون تعارف و مماشات و تساهل و Dogmatic بی معنا فقط دقت کنید و حتما Searching via R&D کنید: ماز ... گزارش
120 | 1
ماهوى١٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨مقدمه: دوستان ارجمند با سلام. دوستان عزیز . . ! یک کلمه بصورت مثال بشرح آتی که بسیار مورد استفاده است و متاسفانه در محاکم عالی و کمیسیون عالی تمیز ... گزارش
115 | 0
invoice٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٧هر نوع سند عادی تجاری و بازرگانی اعم از: حواله یا ب کلام قدیم بازار بیجک یا سیاق یا بلیان کنار کله Bill وارد زبان فارسی شده و فته یا سفته و چک یا Che ... گزارش
136 | 0
invoice membershipment٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦حق عضویت تخصصی و حرفه ایگزارش
133 | 0
beaufort١٧:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/١٦Beaufort علامت و نام خاص برای نشان دادن فشار هوا و باد بوسیله سن فرانسیسکو کاپیتان قرن۱۶ - ۱۷ اختراع و تاامروز نیز استفاده میگردد. . . . . The storm ... گزارش
133 | 0
punishment١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٣دوستان عزیز توجه کنید: ۱ - مجازات با تادیب ونتبیه بسیار فرق دارد ۲ - بعضی از دوستان بدون آوردن جمله ایی بحد یقیین که نشان دهنده ان هست که Penaltyمعنا ... گزارش
154 | 1
نریشن١٤:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٣نریشن یا روایت گویی یا بزبان ساده نقالی پیشنهاد میشود این جمله را با دقت دوستان بخوانند واگر تمایل داشتند باتمرکزبرهدف تولیدوتوسعه محتوا علمی جامع تخ ... گزارش
140 | 0
ولرم١٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٢Velarm مترداف با کلمات بشرح ذیل: Lukewarm, Tepid, Warmish مصدرمشتق ازکلمه Wėl�rrma�s هست و دراصل بمعنای تب سنجی برای دمای بدن در هلند وفرانسه اولین ... گزارش
152 | 1
acca٠٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦پژوهشگاه تحقیقات علوم انسانی وبنیادین واقع در دانشگاه لندن وکمبریج که فقط فرصت های مطالعاتی خصوصادرزمینه علوم انسانی وعلوم رفتاری وتربیتی دردرجه دکتر ... گزارش
159 | 0
coalition٠٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٨ائتلاف ( 1 ) گروهها و احزاب برروی مقاصد واهداف سیاسی درکلیه ( 2 ) دول وحکومتها به سه ( 3 ) صورت ایجاد میگردد: 1 - تک حزبی 2 - ائتلاف ملی برای ریاست ج ... گزارش
184 | 0
legal veto٠١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٨این یک نوع امتیاز بسیار ویژه از اختیارهای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هست. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا1976 - آخرین اصلاحیه دهم به ریاست جمهو ... گزارش
159 | 0
مارالذکر٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٦درتمامی احکام وقرارها قضایی یا اداری برای جملات یا کلماتی که تکرارشده از این این کلمه استفاده میکنند. یادرآوری میشودکه مترداف کلمه است.گزارش
175 | 0
شرح الصدور٠٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٢درتمام احکام ( دادنامه ها ) ودستورات ( قرارها ) که ازمحاکم عالی صادرشده باشندوبمانندقوانین وقواعدفقهیه وآراقطعی وحدت رویه قضایی صادرشده باشندودرمحاکم ... گزارش
166 | 0
اشرف الصدور٠١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٢Ashraf Al Sudoor احکام ( دادنامه ها ) ودستورات ( قرارها ) گفته میشود که محاکم ویژه کیفر - تجار - بین الملل که** فقط بااجازه تام الاختیارریاست قوه قضا ... گزارش
163 | 0
مارالبیان٠٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٢جملات وکلمات متعدد ومکرر است که درسیستم قضایی وادبیات قضایی آورده شده است. مار بمعنای مرر یا تکرارگزارش
168 | 0
exitomag١٨:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥تلفظ صحیح آگزیستامگ��gg�it�ām�chensht که کاملا اصطلاح ثقیل وجالب است. این کلمه مستخرج از فلسفه علم وحکمت هست. معنای مشتق گرفته ازمصدر:حرز جان گرفت ... گزارش
179 | 0
security administrative punishment law٠٥:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢قانون جزایی ومحشای مقررات تخلفات کارکنان وافسران ارتش وسازمان امنیت دولتگزارش
168 | 0
a quick reply to a critical remark٠٤:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢پیشنهاد میشود این جمله در ترجمه جایگزین شود بجای انتقادی ومنفی کردن جمله: پاسخ نظرسریع منجزوقاطع به اظهارنظرگزارش
163 | 0
aascit٠٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢The American Association for Science and Technology ( AASCIT ) is a not - for - profit association of scientists from all over the world dedicated to ... گزارش
161 | 0
raom side٢١:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/١٦در حقوق بین الملل عمومی و خصوصی و حقوق دیپلماتیک درزمانیکه برروی یک هدف مشترک باعلم وقصد دوتاچندین دولت یا تابعان باهم به یک اجتماع متفق القول میرسن ... گزارش
156 | 0
مصکوک٠٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨مصک مصکوک مصکوکات ترجمه تخصصی: قانون تجارت, قانون بازرگانی وصادرات واردات برگردان: بهر نوع سند عادی تجاری معتبر لازم الاجرارسمی موضوع مواد252 - 307 ... گزارش
163 | 0
مدیر کل هیت هیات ممیزه٠٦:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨پیشنهادمیشود: باتوجه به آنکه این جمله از کلمات پیچیده وبعضا ثقیل معنا و تلفظ هست; بشرح فوق الذکر عینا برگردان ترجمه شده تحت الفظی ودقیق نیست واین جمل ... گزارش
163 | 0
chikening٠٦:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨ هله هوله خوری جویدن ریزه خوری اسنک خوری معنی این کلمه عجیب وجالب مترداف با کلمه Junk food هست. علت انتخاب این کلمه مستفاداز رفتارشناسی مرغها وجوجه ه ... گزارش
163 | 0
aaae١٣:٣٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٨Founded in 1928, AAAE is the world's largest professional organization for airport executives, representing thousands of airport management personnel ... گزارش
172 | 0
ofac١٣:٠٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٨The Office of Foreign Assets Control ( OFAC ) is a financial intelligence and enforcement agency of the U. S. Treasury Department. It administers and ... گزارش
170 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهgermany٠٠:١١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣
• Hilter ruled Germany for only 12 years.
باتوجه به جمله و ترجمه موضوع کلمه GERMAN بود نه هیتلر و امثال . . ؟!
0 | 0