پرسش خود را بپرسید

معنی از پا در می اورد چیست؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٣٨٥

... را از پا در می اورد

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چیره میشود

توان  را میگیرد

٦٣,٨٨٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٣
برنزی
٥٦٤
تاریخ
٢ ماه پیش

یک ضرب المثل با معنای کنایی،  اصطلاحی  که حتی در شرایط  بسیار متفاوت به کار می رود. غالبا معنای اغراق در بیان صفتی را دارد.

معنای  بریدن  ،  خستگی مفرط ، تسلیم شدن ، دست از مبارزه برداشتن ،  به مرگ تن دادن و مردن  .

خستگی او را  از پا در آورد.

این غم او را ا از پا در آورد.

فقر و فلاکت  او را از پا درآورد.

دوری و دلتنگی او را از پا درآورد.

بیماری او را از پا در آ ورد.

١,٨٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٧
برنزی
٣٢
تاریخ
٢ ماه پیش

معمولا به معنی:" . . . . را می کشت"

٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٣ ماه پیش

از بین بردن ،، کشتن

٨٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٣ ماه پیش

عالی بودش واقعا 🌷🌷🌷🌷🌷

-
٢ ماه پیش

شکست دادن/ غلبه/چیره شدن

تاریخ
٣ ماه پیش

۱ _معنای عرفی که با کنایه است: شکست میدهد

۲_ از پا خارج میکند

٢٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٤ ماه پیش

شکست دادن . گرفتن نیرو و توان . . . .

تاریخ
٥ ماه پیش

از پا در آمدن یعنی افتادن

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش

از پا در آوردن= شکست دادن، نابود کردن، به هلاکت رسانیدن،‌به زمین زدن…

تاریخ
٥ ماه پیش

یک تشبیه احتمالاً جان را به یک نیرویی تشبیه کرده که از پا هنگام مرگ خارج می‌شود به همین دلیل از پا در می‌آورد یعنی مرگ و هلاکت یعنی را جان از پا در می‌آورد.

٩١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
١٣
تاریخ
٥ ماه پیش

از پا در آوردن یعنی ناتوان کردن ، نابود کردن ، ناکار کردن 

٧٩,٥٩٣
طلایی
٦١
نقره‌ای
١٦٦
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٥ ماه پیش

به هلاکت می رساند 

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما