پرسش خود را بپرسید
١ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید
چند گزینه‌ای

People used to think the cinema would be ....... by television but it never happened because people still go to the pictures.

٢ روز پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٥ بازدید

معنی home   و house هر دو شون میشه خانه ولی چرا به دو شکل نوشته میشن؟؟

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای

همیشه بعد از این دو کلمه کلمات جمع میان یا مفرد هم میشه بعدشم بیاد

٢ روز پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٧ بازدید

A prize or money that you give to somebody who has done something very well 

٢ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٣٠ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٣٤ بازدید

The way you acted during the Dubai flooding have inspired everyone. Now you are a star! Stay tuned...

٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید

معنی این جمله چی میشه  ممنون میشم کمک کنید  𝓗𝓮 𝓲𝓼 𝓝𝓸𝓽 𝓕𝓸𝓻   𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓸𝓷𝓮 𝓗𝓮 𝓲𝓼 𝓙𝓾𝓼𝓽

٢ روز پیش