پرسش خود را بپرسید
١ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
١٧ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١١ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٨ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
١٠ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید

خستگی تصمیم گیری چیه ؟میشه به زبون ساده برام توضیح بدید 

١ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٧ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید