پرسش خود را بپرسید
٢ رأی
٢ پاسخ
٧٩ بازدید

معنی های  کلمه ی "Interstellar" چیه ؟  چرا این اسم برای فیلم انتخاب شده بنظرتون ؟

٢ روز پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٩ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٠ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٠ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
١٧ بازدید