پرسش خود را بپرسید
١ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٥٥ بازدید
١ رأی
٣ پاسخ
٥٥ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٠ بازدید

چه راه هایی برای رسیدن به  "work life balance" پیشنهاد میکنید ؟

١ روز پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٠ پاسخ
٣٢ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٢٦ بازدید

معنی  "دستان گره خورده روی میز"  در زبان بدن چیه ؟

١ روز پیش