پرسش خود را بپرسید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧ بازدید

آیا استفاده از کلمه convince برای قانع کردن مرسوم تر است یا کلمه persuade.  

٢ روز پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید

میدونم غیر قابل شمارشه ولی ایا امکانش هست قابل شمارش باشه؟ 

٤٢
٢ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید