پرسش خود را بپرسید

معنی "فَإنَّ الرِّبْحَ وَالخُسْرانَ فی التّجْرِ "

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٢٥

ترجمه و معنی 

"فَإنَّ الرِّبْحَ وَالخُسْرانَ فی التّجْرِ "

از حافظ چیه ؟

١,٤٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پس در تجارت سود و زیان بُوَد...

معنی این بیت این است که در تجارت، سود و زیان همواره در کنار هم هستند.

٣٠,١٢٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٢
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٥ ماه پیش

یعنی قرار نیست همیشه  در معامله سود  کنی. اگر روزی در تجارت سود کردی ممکن است روزی هم ضرر کنی   . 

٧١٣,٢٨٠
طلایی
٥٩٣
نقره‌ای
١٥,٧٧٧
برنزی
٨,٥٤٣
تاریخ
٥ ماه پیش

به راستی در تجارت سود و زیان است

١٥,٤٢٤
طلایی
١٢
نقره‌ای
٤٤٣
برنزی
٢١٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما