پرسش خود را بپرسید

ترجمه روان برای جمله life is all about being alone

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٤٠٦

میشه یه ترجمه روان برای این جمله بگین

life is all about being alone

٣٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
٨

زندگی همه اش درباره تنها بودن است

-
٤ ماه پیش

زندگی چیزی جز تنهازیستن نیست.

-
٤ ماه پیش

Translating your response to English will be "Life is nothing but living alone. "" which is in dichotomy with the original sentence.

-
١ ماه پیش

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

زندگی یعنی تنها بودن.

فقط چون ترجمه روان میخواستید.

١٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٤ ماه پیش

زندگی چیزی نیست جز تنها زیستن

٢,٠١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش

آخر زندگی (کل زندگی)در تنهایی است.

یا کل زندگی پیرامون تنهایی میگرده.

تاریخ
١ ماه پیش

زندگی یعنی تنهایی.

٥٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١
تاریخ
٢ ماه پیش

زندگی همش تنها بودنه 

تاریخ
٤ ماه پیش

زندگی چیزی جز تنها زیستن نیست. 

تاریخ
٤ ماه پیش

زندگی تماما تنها بودنه

٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش

زندگی همش درباره ی تنها بودن است 

٦٤,٧٨١
طلایی
٢٣
نقره‌ای
١٦١
برنزی
١١٥
تاریخ
٤ ماه پیش

زندگی همش درباره تنها بودنه 

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

همه‌ی زندگی  تنها بودنه.

٣,٩٨٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

زندگی سراسر تنهایی ست

یا زندگی پر از تنهایی ست

٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

زندگی چیزی نیست جز تنها زیستن.

٤,٢٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٤١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما