پرسش خود را بپرسید

ترجمه روان برای جمله life is all about being alone

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٦٤٤

میشه یه ترجمه روان برای این جمله بگین

life is all about being alone

٤٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
٨

زندگی همه اش درباره تنها بودن است

-
٨ ماه پیش

زندگی چیزی جز تنهازیستن نیست.

-
٨ ماه پیش

Translating your response to English will be "Life is nothing but living alone. "" which is in dichotomy with the original sentence.

-
٥ ماه پیش

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

زندگی یعنی تنها بودن.

فقط چون ترجمه روان میخواستید.

١٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
٨ ماه پیش

یکم دیرشده امایک هفته میشه دارم دنباله بهترین وروانترین ودرعین حال مفهومی ترین ترجمه میگردم. 

"نهایت زندگی تنها بودنه"یا" تنها  که میشی زندگی میکنی"

٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ روز پیش

زندگی یعنی تنهایی

٣٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش

کل زندگی در مورد تنها بودنه

پس هرچقدر دور و اطرافمون دوست اشنا فامیل باشه باز به تنهایی ختم میشه 

١٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش

زندگی چیزی نیست جز تنها زیستن

٢,٧١٣
طلایی
١
نقره‌ای
٩
برنزی
٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش

آخر زندگی (کل زندگی)در تنهایی است.

یا کل زندگی پیرامون تنهایی میگرده.

١,٠٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٥ ماه پیش

زندگی یعنی تنهایی.

٦٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢
تاریخ
٥ ماه پیش

زندگی همش تنها بودنه 

تاریخ
٨ ماه پیش

زندگی چیزی جز تنها زیستن نیست. 

تاریخ
٨ ماه پیش

زندگی تماما تنها بودنه

٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٨ ماه پیش

زندگی همش درباره ی تنها بودن است 

٦٥,٧٢٤
طلایی
٢٤
نقره‌ای
١٦٤
برنزی
١١٦
تاریخ
٨ ماه پیش

زندگی همش درباره تنها بودنه 

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

همه‌ی زندگی  تنها بودنه.

٤,٢٥٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٨ ماه پیش

زندگی سراسر تنهایی ست

یا زندگی پر از تنهایی ست

٤٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

زندگی چیزی نیست جز تنها زیستن.

٤,٣٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٤
برنزی
٤١
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما