دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦٢٠
رتبه
رتبه در بپرس
٧٥
لایک
لایک
٤٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید
چند گزینه‌ای

دولت ساسانیان دربین النهرین ........... رابه عنوان منطقه ی سرحد میان خود وروم شرقی قرارداد.

١ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٨٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 کدامیک ازآثارزیر،جزو آثارمنقول می باشد؟

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید

در واژه ي  « شكوفه ها »  صورت پايه و صورت تصريفي را مشخص كنيد

١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٠ بازدید
چند گزینه‌ای

تصاویر وکتیبه ها به ترتیب جزو کدامیک از منابع کسب اطلاع  ازگذشته می با شد؟

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای

 دوره حماسی تاریخ ایران کدام است؟

١ هفته پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.