پرسش خود را بپرسید

معنی that would help

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٨٧

معنی

 ?that would help 

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"That would help" یک عبارت انگلیسی است که به معنای "این کمک می کند" یا "این مفید خواهد بود" است. این عبارت اغلب برای بیان اینکه انجام کاری یا ارائه اطلاعاتی به حل یک مشکل یا بهبود یک وضعیت کمک می کند استفاده می شود.

برای مثال، اگر کسی بگوید "If you could tell me the answer to this question, that would help me a lot," یعنی "اگر پاسخ این سوال را به من بگویید، خیلی کمکم می کند."

یا اگر کسی بگوید "I'm trying to fix my car, but I can't figure out how to open the hood. If you could help me with that, that would be great," یعنی "در حال تلاش برای تعمیر ماشینم هستم، اما نمی فهمم چگونه کاپوت را باز کنم. اگر می توانید به من کمک کنید، عالی خواهد بود."

در زبان فارسی، می توان این عبارت را به صورت "این کمک می کند" یا "این مفید خواهد بود" ترجمه کرد.

٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

این جمله پرسشی نیست اما به معنای اون در آینده کمک میکنه و با this به معنای این کمک میکنه. 

تاریخ
٥ ماه پیش

عبارت "that would help" یک عبارت عامیانه است که به معنای "این کمک می‌کند" یا "این مفید است" میباشد. 

این عبارت اغلب برای نشان دادن قدردانی از کمک یا پیشنهاد کسی استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، اگر کسی به شما پیشنهاد کمک کند، می‌توانید بگویید:

"Thank you for offering to help. That would really help."

این عبارت همچنین می‌تواند برای نشان دادن موافقت با یک ایده یا پیشنهاد استفاده شود. به عنوان مثال، اگر کسی یک ایده برای حل یک مشکل ارائه دهد، می‌توانید بگویید:

"That's a good idea. That would help to solve the problem."

در مجموع، عبارت "that would help" یک عبارت مفید و غیررسمی است که می‌توانید در مکالمات روزمره استفاده کنید.

٧٠,١٥٩
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٧٠٣
برنزی
٩١٦
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما