پرسش خود را بپرسید

حالت جمع "chimney"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٦

حالت جمع

 "chimney"

چی میشه؟

chimneys

or

chimneis

٢,٣٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٥

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Chimneys

victionary dictionary 

٢٩,٥٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٦ ماه پیش

سلام

شکل جمع chimneys صحیح است.

٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٦ ماه پیش

من توی کلاس زبان خواندم که هر موقع کلمه ای آخرش y باشه موقع جمع y حذف میشه مثل yummy - yummies ولی این کلمه چرا اینجور جمع بسته میشه؟ در کدام کلمات هنگام جمع y حذف نمیشه؟

-
٦ ماه پیش

پاسخ شما