منو
زینب سرآمد

زینب سرآمد

شغل English teacher
مکان تهران
عضو از ٥ ماه پیش
امتیاز کل
٢٥,٧٤٠
لایک
٢,٥٥٦
لایک
دیس‌لایک
٣٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١٣٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥,٧٤٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣٤
لایک
لایک
٢,٥٥٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥٤

۱. مال من This is my pen ۲. عجب! My! How pretty she is.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٥

روی هم رفته

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٤٤

معرکه، عالی ( بعد از awsome این کلمه بین جوانان و نوجوانان آمریکایی متداول شده ) .

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤٤

درد دل، غم دل

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤٢

باید برم دیرم شده

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
The sofa is very large and takes up a good deal of space in that living room.
دیدگاه
٥١

آن مبل خیلی بزرگ است و اتاق پذیرایی را حسابی اشغال کرده است

تاریخ
١ سال پیش
متن
He was so thirsty that he drank a mug of milk.
دیدگاه
٤٧

او آنقدر تشنه بود که یک لیوان شیر خورد

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
The oil tanker was grounded on a sandbank.
دیدگاه
٤٤

تانکر نفت بر روی ساحل شنی مستقر شد

تاریخ
١ سال پیش
متن
She regretted the loss of her youth.
دیدگاه
٤٤

او بخاطر از دست دادن جوانیش پشیمان بود

تاریخ
١ سال پیش
متن
Great boasters, little doers.
دیدگاه
٤٤

لاف زن های بزرگ، عمل کننده های کوچک

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.