٣ رأی
٤ پاسخ
١٥٣ بازدید

سلام   برای کلمات مخصوص فرهنگ ایرانی مثل بزبز قندی، عمو نوروز، حاجی فیروز   و ننه سرما آیا معادلهای انگلیسی وجود دارد یا نه؟ ممنون

٢ ماه پیش