پرسش خود را بپرسید

"wrap up" این اصطلاح کجا ها به کار میره ؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٢٣

"wrap up" 

 این اصطلاح کجا ها به کار میره ؟

١,٥٥٤
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٠٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام

معانی wrap up  عبارتند  از:

-خود را پوشاندن، خود را گرم نگه داشتن و یا لباس گرمی پوشیدن؛

-پوشاندن، گرم نگه داشتن و یا لباس گرم تن کسی کردن؛

-پیچیدن، پوشاندن، بسته‌بندی کردن، بستن، بقچه‌پیچ کردن و یا کادوپیچ کردن؛

-در محاوره: (کار و غیره) فیصله دادن، راست‌وریس کردن، سروته چیزی را هم آوردن، خاتمه دادن، جمع‌بندی کردن، جمع کردن و یا تمام کردن؛

-(معامله و غیره) جوش دادن؛

-(حرف و غیره) در لفافه پوشاندن و یا مغلق بیان کردن.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

بعضی از دستگاه ها مثل اسکنیر و فتوکپی و چاپگر یا بعضی از دستگاه ها موقع روشن شدن این پیام را می دهند و معنای آن این است، دستگاه تازه روشن شده و دارد گرم می شود و آماده می شود برای شروع به کار. 

٧٢٣,٢٤٦
طلایی
٦١٠
نقره‌ای
١٥,٧٩٠
برنزی
٨,٥٥٤
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما