پرسش خود را بپرسید

"Free Alongside Ship" در دنیای بازرگانی چی معنی میده ؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٧

"Free Alongside Ship"

 در دنیای بازرگانی چی معنی میده ؟

٢,٢٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این  یکی از اینکوترمزهای غیر رایج بازرگانی خارجی است (برای تجارت فله کاربرد دارد) و شباهت زیادی به FOB دارد.

فروشنده کالا را در کنار عرشه کشتی تحویل می‌دهد (نقطه انتقال ریسک و کالا) و نه روی عرشه (FOB). تشریفات صادرات برعهده فروشنده (مشابه FOB)  و انتقال کانتینر از کنار کشتی به روی عرشه بر عهده نماینده خریدار است.

٩,٢٧٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨٠
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی کلیه مخارج تاکنار کشتی پرداخته شده

١٦,٣٤٠
طلایی
١
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٢٢٩
تاریخ
٦ ماه پیش

تو دیکشنری آبادیس توضیح داده:

https://abadis.ir/entofa/free-alongside-ship/

٣١,٥١٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٨٣
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما