برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هیپررفلکسی- به معنای افزایش بیش از حد رفلکس‌ها است. اسپاسم یا پرش‌های عضلانی نمونه‌هایی از هیپررفلکسی هستند که دال بر بیماری سلول‌های نورون محرکه فوق ... ١٤٠٠/٠٥/١٢
|

2 هیپررفلکسی ١٤٠٠/٠٥/١٢
|

3 قوس‌ وفرورفتگی‌ ستون‌ فقرات‌ ١٤٠٠/٠٥/١٢
|

4 ماهیچه کِشنده نیام پهن یا عضله تنسور فاسیا لاتا ١٤٠٠/٠٥/١٢
|

5 بافت فیبری ١٤٠٠/٠٥/١٢
|

6 عضله نازک ناحیه گردنی
١٤٠٠/٠٥/١١
|

7 ماهیچه جناغی‌ترقوه‌ای‌پستانکی یا عضله استرنوکلیدوماستوئید ١٤٠٠/٠٥/١١
|

8 فوق نخاعی ١٤٠٠/٠٥/١١
|

9 زندگی بخش
نجات بخش
١٤٠٠/٠٥/٠٩
|

10 فوق آئورت ( لوله بالای دریچه آئورت) ١٤٠٠/٠٥/٠٩
|

11 پنوموتروکس- پیدایش هوا یا گاز در محوطه جنبی یا در بین پرده جنب و دیواره سینه ١٤٠٠/٠٥/٠٩
|

12 پلورال افیوژن یا تراوش جنبی ١٤٠٠/٠٥/٠٩
|

13 هموگلوبین سنج ، وسیله ای است آزمایشگاهی برای تعیین مقدار هموگلوبین خون که در آن از طریق رنگ سنجی استفاده می شود ١٤٠٠/٠٥/٠٧
|

14 ترهالوز ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

15 ژیراز-مربوط به زیست شناسی و دی ان ا است ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

16 میکروترموفورمینگ یا شکل دهی گرمایی در مقیاس ریز یا میکرو ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

17 منجمد خشک شده ١٤٠٠/٠٥/٠٦
|

18 مرز دانش در زمینه مورد نظر ١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

19 ترکیب پذیری-در پزشکی ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

20 سه تایی ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

21 خون اکسیژن دار- خون آئورتی ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

22 عبارت نوتردام (Notre-Dame) از دو واژه Notre (صفت مالکیت اول شخص جمع) و Dame (بانو) تشکیل شده است و بنابراین به معنای �بانویِ ما� است. بانو در این ترک ... ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

23 [تازه کار] یک مبتدی در کار با اینترنت را گویند ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

24 نسخه بندی- مربوط به رشته کامپیوتر است ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

25 تجهیزات ابزار دقیق پزشکی ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

26 با حروف بزرگ BLS: مخفف دفتر آمار کارگری می باشد ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

27 پاورمتر ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

28 گرماسنجی
کالریمتری
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

29 آمپرومتری ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

30 ایمنی سنجی ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

31 نورو گلیکوپنی ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

32 نورو گلیکوپنی-کمبود میزان قند یا گلوکز خون باعث نوروگلیکوپنی می شود ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

33 نارینژین یا نارینجین- یک نوع فلاوونوئید محلول در آب می‌باشد که در واقع یک آنتی اکسیدان است که فعالیت مهمی در سلامتی انسان‌ها دارد. ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

34 دیپلم افتخار ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

35 مربوط به تعاملات یا اجتماعات از یک جنسیت ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

36 در اینجا بیشتر به معنی ییلاقی نشین است که افراد ثروتمند در مناطق خوش و آب و هوای اطراف شهر اقامت پیدا می کنند-حومه نشینی با زاغه نشینی متفاوت است ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

37 (معماری سبک دوریک) بخش مستطیل شکل تزیینات دیواری، میتوپ ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

38 افاده ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

39 جعبه های یخدار برای خنک نگه داشتن- کولمن (البته کولمن اسم شرکت سازنده آن است که بین ایرانیها مصطلح شده است) ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

40 یخدان ١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

41 کالایی شده- تبدیل به کالا شده ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

42 نمودار حبابی ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

43 سیستم ارزشی ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

44 مواد طبقه بندی شده تابعی ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

45 محل نشست هیات دولت-دیوانخانه ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

46 محیط ساخت ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

47 اجتماعات محصور ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

48 وطن
بومی گرایی
زندگانی خانگی
١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

49 ماگائینین- مخصوص رشته زیست شناسی است ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|

50 بیوتین دار ١٤٠٠/٠٣/٢٢
|