موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcandle filter١٦:٣٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٤فیلتر شمعی - فیلترهای شمعی در گروه فیلتراسیون تحت فشار قرار می گیرد. در این تکنولوژی مایع حاوی ذرّات از المنت های ویژه باشیار تا 10 میکرون تحت فشار 2 ... گزارش
0 | 0
capacitively٠٨:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٢ظرفیت پذیریگزارش
0 | 0
milk jug١٨:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/٣٠شیرخوریگزارش
0 | 0
work surface١٥:١٣ - ١٤٠١/٠٤/٢٤سطح کاریگزارش
0 | 0
culture medium١٩:٤٢ - ١٤٠١/٠٤/٢٠محیط کشت سلولیگزارش
2 | 0
retractor١٨:١٤ - ١٤٠١/٠٤/٢٠اکارتور ( از ابزارهای پزشکی است )گزارش
5 | 0
freeplay٢٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٤/١٨بدون محدودیت - آزاد - لقگزارش
2 | 0
light post١٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٤/١٨قسمت اتصال کابل نوری در اندوسکوپگزارش
2 | 0
aerosolization٠٩:٣٢ - ١٤٠١/٠٤/١٨آئروسل سازی - افشانه سازی/آئروسولیزه کردن ، تبدیل به افشانه کردن ، قابل افشاندن کردن - تعلیق و تراوش به صورت دانه های ریز یکنواختگزارش
2 | 0
fundamental period٠٩:٣٠ - ١٤٠١/٠٤/١٢دوره تناوب پایهگزارش
2 | 0
towel١٢:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٥ضربه زدن یا کشیدن ( بیشتر در انگلیسی استرالیایی استفاده میشه )گزارش
2 | 0
etching١٨:٤٠ - ١٤٠١/٠٣/٢٤اچ کردن - در مهندسی مواد برای بررسی فلزات در زیر میکروسکوپ، آنها را صیقلی کرده و سپس توسط اسیدهای خاص شستشو یا اصطلاحا اچ می کنند.گزارش
5 | 0
transvenous٢٠:٥٢ - ١٤٠١/٠١/٢٦ترا وریدی یا ترانس وریدیگزارش
5 | 0
quiescent current٠٩:١١ - ١٤٠١/٠١/٢٦جریان استراحتگزارش
2 | 0
deflectable١٦:٣٠ - ١٤٠١/٠١/٢٤تغییرشکل یابندهگزارش
2 | 0
memory effects٠٩:٥٤ - ١٤٠١/٠١/٠٩اثر حافظه یا اثر باطری - اگر باتری های Ni–Cd صدها بار دشارژ شده و به همان حالت دوباره شارژ شوند، ممکن است دچار �اثر حافظه� شوند. علامت آشکار آن، این ... گزارش
2 | 0
barotrauma١١:٣٤ - ١٤٠٠/١٢/٢٢آسیب ناشی از فشار هوا ، صدمه ای که در اثر تغییر در فشار جو به عضوی بخورد - باروتروماگزارش
2 | 0
kgs١١:٠١ - ١٤٠٠/١٢/٢٢مخفف: ( انجیل ) کتاب پادشاهانگزارش
2 | 0
tap١٧:٥١ - ١٤٠٠/١٢/٢١tap به معنی ضربات کوچک با tab به معنی زبانه، سربرگ یا برگه اشتباه نشود.گزارش
7 | 0
firewire١٠:١٥ - ١٤٠٠/١٢/١٥فایر وایر فایر وایر اساساً یک راه جدید برای اتصال قطعات مختلف تجهیزات می باشد به طوریکه می تواند به سرعت و به راحتی اطلاعات را تقسیم بندی و بخش کند ب ... گزارش
5 | 0
passive approach١٦:٢٣ - ١٤٠٠/١٢/١٢روش پسیو یا غیرفعالگزارش
2 | 0
dialysate١٩:٤٥ - ١٤٠٠/١٢/١٠ماده دیالیز شونده یا ماده خارج شونده از خون در طی دیالیزگزارش
2 | 0
orbital١٩:٣٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٨چشمخانه ای ، کاسه چشمی ، حدقه ای ، اوربیتالگزارش
5 | 0
craniotomy١٣:٣٤ - ١٤٠٠/١٢/٠٧جمجمه بری ، کرانیوتومی 1 - باز کردن جمجمه با عمل جراحی برای بیرون آوردن تومور ، کاستن فشار داخلی و یا تخلیه لخته خون 2 - برش جمجمه جنین درگزارش
2 | 0
pineal body٠٩:٠٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٧جسم صنوبریگزارش
2 | 0
side to side١٤:١٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٤نوسان به چپ و راست یا نوسان عرضی که مقابل نوسان طولی است.گزارش
5 | 0
fulguration٠١:١٦ - ١٤٠٠/١٢/٠٤فولگوراسیونگزارش
2 | 0
net result٠١:١٦ - ١٤٠٠/١٢/٠٤نتیجه برآیندیگزارش
5 | 0
fulguration٢٣:١١ - ١٤٠٠/١٢/٠٣انهدام نسوج با برق دارای انرژی بالاگزارش
2 | 0
devitalization١٨:٤٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٣بی جان کردن ، از نیرو انداختن ، از کار انداختگی pulp d تخریب خاصیت حیاتی پولپ دندان؛؛ کشتن سلول هم معنی می دهدگزارش
2 | 0
pancake١٣:٣٥ - ١٤٠٠/١٢/٠١جزء لوازم آرایشی پرکاربرد استگزارش
5 | 0
phototoxic٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/١١/٣٠فتوتوکسیک یا سمیت نوری - در درمان اختلالات پوستی با برخی از انواع اشعه ماورابنفش واکنش بدن نسبت به آن می تواند سمیت نوری باشد که استفاده از آنها را د ... گزارش
5 | 0
psoralen١٢:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٣٠داروی پسورالن - برای حساس کردن پوست نسبت به دریافت نور فرابنفشگزارش
2 | 0
psoralen١٢:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٣٠داروی پسورالن - برای حساس کردن پوست نسبت به دریافت نور فرابنفش ( در درمان با نور فرابنفش )گزارش
2 | 0
plug and play١٦:٢٣ - ١٤٠٠/١١/٢٥وصل کن و استفاده کنگزارش
2 | 0
TIA١١:٥١ - ١٤٠٠/١١/٢٠با حروف بزرگ TIA در مهندسی برق یعنی تقویت کننده ترانس امپدانسگزارش
2 | 0
immediate occupancy٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/١١/١٧اسکان یا اشغال بی وقفه؛ قابلیت استفاده بی وقفهگزارش
5 | 0
sanitas١٢:١٩ - ١٤٠٠/١١/٠٧سلامتی و سالم بودن بدنگزارش
2 | 0
endotracheal١٣:٤٣ - ١٤٠٠/١١/٠٥تراشهگزارش
2 | 0
stomach tube١٩:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٥لوله تغذیه ای معده ای یا گاواژ به معنای تغذیه و وارد کردن مایعات غذایی از راه لوله به طور مستقیم به معده است.گزارش
2 | 0
ophthalmoscope١٨:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٥افتالموسکوپگزارش
2 | 0
breadboard٢٢:١٢ - ١٤٠٠/١٠/١٧مدار الکتریکی برای کارهای آزمایشگاهیگزارش
2 | 0
sourceforge١٨:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/١٧سورس فورج یک سرویس وب است که برای مشتریان نرم افزارها یک محل مرکزی برخط برای کنترل و مدیریت پروژه های نرم افزاری متن باز و نرم افزارهای تجاری پژوهشی ... گزارش
2 | 0
hardware handshaking١٩:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٩دست دادن سخت افزاری - روش تنظیم انتقال اطلاعات در ارتباطات کامپیوتری با همگام سازی سخت افزارگزارش
2 | 0
pet food١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٥غذای حیوانات خانگیگزارش
2 | 0
ajinomoto٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤آجینوموتو : شرکت صنایع غذایی ژاپنی است، که در زمینه تولید محصولات جایگزین شکر، چاشنی ها، دانه های روغنی، گلوتامین و آمینو اسیدها و داروهای شیمیایی فع ... گزارش
2 | 0
phenolics٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤ترکیبهای فنلیگزارش
5 | 0
retention time١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤زمان ماندگاری - زمان ماندگزارش
5 | 0
bioethanol١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/٢١بیواتانل یا اتانل زیستیگزارش
2 | 0
bioconversion٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٩زیست تبدیلگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهNaN٠٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/١١
• Wang Nan was the No. 1 seed in the table - tennis championship.
در جدول رتبه بندی قهرمانی تنیس، وانگ نان در سید یا رتبه شماره یک بود
5 | 0
strike against١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩
• he women have threatened to strike against unequal pay.
زنان تهدید کرده اند که علیه حقوق نابرابر اعتصاب میکنند
7 | 0