پرسش خود را بپرسید

کلمه مخفف"F.O.C" یعنی چی؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٥٩٤

کلمه مخفف در دنیای بازرگانی 

"F.O.C"

  یعنی چی؟

٢,١٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

1- Free of Charge: This is a common meaning of FOC and is used to indicate 

that something is provided at no cost

رایگان: این یک معنی رایج از FOC است و برای نشان دادن اینکه چیزی بدون هزینه ارائه می شود استفاده می شود.

2- Fiber Optic Cable: FOC can also refer to a fiber optic cable, which is a type of cable that uses light to transmit data. 

کابل فیبر نوری: FOC همچنین می تواند به کابل فیبر نوری اشاره کند که نوعی کابل است که از نور برای انتقال داده استفاده می کند.

3- Full Operational Capability: FOC is also used in the military to refer to the point at which a system or capability is fully operational .

قابلیت عملیاتی کامل: FOC همچنین در ارتش برای اشاره به نقطه ای که یک سیستم یا قابلیت کاملاً عملیاتی است استفاده می شود.

4- Focus: FOC can also be used as an abbreviation for the word “focus”

 مخفف کلمه "focus" 

5- Friends of the Carpenters: FOC is also the name of a non-profit ministry that provides support to carpenters and their families 

Friends of the Carpenters: FOC همچنین نام یک وزارتخانه غیرانتفاعی است که از نجاران و خانواده های آنها حمایت می کند.

٢٧٣,٧٥٤
طلایی
١٧٣
نقره‌ای
٣,٣٤٣
برنزی
١,٩٠٥
تاریخ
٦ ماه پیش

Free of Charge

مجانی

٣١,٥١٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٨٣
تاریخ
٦ ماه پیش

مخفف Free of Charge هست یعنی بدون هزینه یا مجانی

١٦,٣٤٠
طلایی
١
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٢٢٩
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما