منو
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

مشتری احتمالی - هنوز مشتری نشده اما شانس اینکه مشتری شود وجود دارد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

اومیکس پسوندی است که زمان زیادی از ابداع آن نمی گذرد. در زیست شناسی کلماتی که به پسوند – ومیکس ختم می شوند شاخه هایی از زیست شناسی هستند که به مطالعه ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

کارهایی که باید انجام شود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

عاملهای موثر بر بازار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

یک طرح جایگزین که ممکن است در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرد کاهش یا عقب نشینی هم معنی می دهد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

پیشگامانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

زمان رو به رویی با واقعیت یا آزمون سخت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

در اینجا بیشتر به معنی ییلاقی نشین است که افراد ثروتمند در مناطق خوش و آب و هوای اطراف شهر اقامت پیدا می کنند - حومه نشینی با زاغه نشینی متفاوت است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

جنبه های مهم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

قفسه بایگانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

در جوشکاری به معنی بریدگی کنار جوش که یکی از عیوب جوشکاری است

پیشنهاد
١٤

عالی از آب در آمدن چیزی و یا بهتر از این نمیشه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

میکروبیوم یا میکروارگانیسم های در یک محیط خاص ( از جمله بدن یا بخشی از بدن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

نئوپان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

نوع آوری تحول آفرین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

اصطلاحی عامیانه هست که گفته میشه تیک طرف خور. چه چیزی باعث تیک خوردن افراد می شود یا انگیزه افراد یا افزایش می ده.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

انحراف از تشدید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

زیرپوستی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

چراغ راهنما

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

سیاست پولی یا سیاست مالیاتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

رهبر کشور ، رئیس دولت یا رئیس جمهور کشور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

ایمنی شناختی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

داخل صفاقی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

جمع crista به معنی کاکل ، کریستا ، تاج. یکی از برآمدگی ها که برجستگی هاگ ها و گرده ها را تشکیل می دهد و توسط قائده های طویل منحنی شکل که برخی اوقات ب ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

قلبی و عروقی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

مته دریل یا مته سوراخکاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

تخلیه کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مته یا بیت جراحی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

فولاد کربن متوسط یا فولاد معمول ساختمانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مبتنی بر ارزش یا ارزش محور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

بوم سار - منطقه جغرافیایی - ناحیه بوم شناختی ناحیه بوم شناختی یا بوم ناحیه یک پهنه تعریف شده جغرافیایی است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

فرمت شیپ فایل ( . shp ) مشهورترین فرمت وکتوری برای نرم افزار های سیتسم اطلاعات مکانی ( GIS ) است. این فرمت شامل سه نوع نقطه ی ، خطی و پلیگونی برای اش ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

به یک نقشه جامع از اتصالات نورون در مغز کانکتوم می گویند که با نام �دیاگرام اتصالات� نیز شناخته می شود.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

هم زن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

دارای هم مزیت و هم ضرر به صورت ترکیبی است. به عنوان مثال این روش حل آسان اما طولانی است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

ملاحظات اخلاقی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

مایورانا - مربوط به فیزیک و کوانتم هست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

در طراحی معماری به معنی مقیاس انسانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

در شیمی یعنی شمار اتصال لیگاندها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

در معماری یعنی لمسی بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

معادل ACHE که منسوخ شده است - به معنی داشتن شوروشوق برای کاری در زبان استرالیایی به معنی برای همیشه است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

کتیبه های دریای مرده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

توانایی و تمایل به ریسک یک سازمان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

عصب شناسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

پسوند به معنی تایی یعنی اگه کلمه ای ary - 4 بود یعنی چهارتایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

تشخیص با حس لامسه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

حال ساده سوم شخص مفرد give به معنی می دهد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

مرحله اولیه بررسی یک موضوع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

بهسازی ناکامل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

مقدار مواد جامد