امیررضا مبینی

امیررضا مبینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwhole wheat flour١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٩آرد گندمگزارش
0 | 0
both sides of the aisle٠١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٣به طرفداران هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ( یکجا ) گفته می شود.گزارش
0 | 0
one can only hope that٠١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٣می توان به انتظار آن نشست کهگزارش
0 | 0
head scratcher١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦گیج کننده ( اصطلاحی )گزارش
2 | 0
swing state٠١:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/١٤به ایالتی در آمریکا گفته می شود که شانس پیروزی دو نامزد جمهوری خواه یا دموکرات در آن نزدیک به هم باشد: ایالت تعیین کنندهگزارش
14 | 0
it went like١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٣این طور پیش رفت ( که )گزارش
0 | 0
loom١٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٣ماشین بافندگی �ماکودار�گزارش
2 | 0
قیرگونی١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦asphalt feltگزارش
2 | 0
summary entry٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠١اظهاریۀ اولیه در گمرکگزارش
0 | 0
lcl١٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٠در حمل ونقل بین المللی کالا، وقتی محتویات یک کانتینر متعلق به چند مشتری است، این عبار ت به کار می رود.گزارش
2 | 0
fcl١٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٠این عبارت در حمل کالا به معنای آن است که کانتینر موردنظر تنها برای یک مشتری است. الزاماً نیازی به پربودن کانتینر نیست. �یک کانتینر پر شامل کالا� اش ... گزارش
0 | 0
to someone’s credit٠٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣قابل ستایش بودن [رفتار] کسیگزارش
2 | 1
in tandem٢٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢هم راستا، در یک راستاگزارش
5 | 0
visionary٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢بابصیرتگزارش
14 | 1
profound٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢شاهد چیزی بودنگزارش
2 | 0
impeach١٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠واپرسی/واپرسیدن/واپرسش ( برابرِ فارسی استیضاح )گزارش
9 | 0
nothing could be further from the truth١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠حقیقت رنگی ندارد مثال: برای کسانی که شواهد را باور نکردند، حقیقت رنگی نداشت ( حقیقت را نمی دیدند )گزارش
2 | 1
duly١٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥بایستهگزارش
2 | 0
proxy holder١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢١نمایندۀ نیابتیگزارش
0 | 0
self plagiarism٠٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢١از خویشتن /خویش دزدی یا خویش دزدی این دو واژه پیشنهاد من است. ازخویش دزدی زمانی روی می دهد که نویسنده یا شاعر بخشی از اثر خود را با ریخت دیگری بازبی ... گزارش
2 | 0
voice mail٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٧پیغام گیر در تلفن شرکت ها یا. . . زمانی که مشتری تماس می گیرد، با این پیام صوتی مواجه می شود.گزارش
32 | 0
eventual١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/١٦فرجامین ( صفت )گزارش
12 | 1
contextual clue١٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٦نشانه هایی در متن است که پی بردن به معنای واژگان داخل متن را تسریع می کند. به طور مثال مترادف یا متضاد واژه را می آورند یا به توضیح واژه در داخل پران ... گزارش
7 | 0
a point of contention١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٦محل اختلاف محل بحثگزارش
2 | 0
kindly٠٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٥ارجمندانهگزارش
5 | 1
balancing act٠٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩به عملی می گویند که باید در آن عوامل مختلف را در نظر گرفت. مثلا: خرید و فروش هم زمان خودرو، که اگر قیمت خودرو جدید گران تر شود یا خودروی فعلی ارزان ش ... گزارش
5 | 0
upfront١٤:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨اولیه primary, initialگزارش
7 | 0
alrighty then٠١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨اوکی پس! این عبارت محاوره ای استگزارش
7 | 1
creative spaces١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧[بسترسازی] فضای بروز خلاقیت Creative space is a concept embracing the mental, physical, and emotional environments within which creativity operates. ... گزارش
0 | 0
preservation١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧پاسداشت مثل پاسداشت فرهنگیگزارش
5 | 0
bridge loan١٤:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦[کاربرد در حوزه املاک] وقتی فردی قصد فروش خانه دارد و بلافاصله می خواهد ملک جدیدی بخرد، بانک میزان مورد نیاز خریدار به او وام می دهد اما مدت بازپرداخ ... گزارش
2 | 0
rent back١٥:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥lease backگزارش
0 | 0
leaseback١٥:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥زمانی به کار می رود که مالک خانه، پس از فروش ملک، مدتی را به عنوان مستاجر در همان سکونت داشته باشدگزارش
2 | 0
buyer’s market١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥بازاری که در آن، خرید به معنای سرمایه گذاری است و ارزش مورد خریداری شده احتمالا بالا خواهد رفت. به طور مثال، زمانی که عرضه افزایش پیدا کرده، اصطلاحا ... گزارش
2 | 0
seller’s market١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥بازاری که در آن، سود در فروش است. به طور مثال، زمانی که عرضه کاهش پیدا کرده و تقاضا بالا رفته است، اصطلاحا می گویند بازار فروش است و مالکان می توانند ... گزارش
0 | 0
listed٠٤:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤برای خانه ای به کار می رود که جهت فروش عرضه شده باشد معادل دقیق فارسی نداردگزارش
12 | 1
tax rebate٠٤:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤بازپرداخت مالیات این عبارت زمانی کاربرد دارد که به طور مثال فردی مالیات را پرداخت کرده اما مشمول طرحی برای کاهش مالیات یا بازپرداخت آن شده استگزارش
5 | 0
developments٠٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣جریان ها Those developments after 9/11گزارش
2 | 1
grow into٠٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣تغییرماهیت دادن به چیزی توسعه یافتنگزارش
16 | 0
vibrancy٠٤:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣پویایی و سرزندگیگزارش
7 | 0
just saying٠٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢١دو کاربرد داره: 1 - وقتی کسی درباره رویای دست نیافتنیش صحبت می کنه و در واقع خیال بافی می کنه، انتهاش این عبارت رو میگه 2 - وقتی جمله ای به کسی میگن ... گزارش
28 | 0
upbraid٢٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠می تواند معنی "پیش کشیدن" موضوعی را برای انتقاد از کسی بدهدگزارش
2 | 0
double standard٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠دوگانگی یعنی کسی حرفی بزنه و بعدش برعکسش عمل کنه He was accused of applying double standards in his behaviour Don't use double standards!گزارش
9 | 2
shared equity١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠این اصطلاح مالی برای موارد مالکیت مشترک بر املاک کاربرد دارد که برای مثال وام گیرنده با وام دهنده، طبق درصدی خاص، در مالکیت بر آن خانه شریک می شوند. ... گزارش
0 | 0
chiromancy١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٣کف بینیگزارش
0 | 0
a blessing in disguise١٦:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/١١توفیق اجباریگزارش
21 | 1
the whole kit and caboodle١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/١١سیر تا پیاز افراد یا چیزهای مورد بحث The whole kit and caboodle means the entire amount of things or the entire group of people being discussed. The ... گزارش
5 | 0
after the fact١٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/١١نوشدارو بعد از مرگ سهراب زمانی استفاده می شود که حادثه ای رخ داده و اقدام مورد نظر پس از حادثه ترتیب داده می شودگزارش
9 | 1
lead٠٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١١برتری ( در فوتبال ) Messi gave the lead to Barcelonaگزارش
14 | 2
then١٦:١٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤"آن زمان" but warned that no power could stop it until then اما هشدار داد "تا زمانی که آن موضوع محقق نشود"، هیچ قدرتی نمی تواند آن را متوقف کند. Th ... گزارش
16 | 1