پرسش خود را بپرسید

فرق "he loves me " و " he dose love me " چیه ؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٣٢٤

فرق

 "he loves me "  

vs

 "  he dose love me " 

  چیه ؟

٢,٣٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٩

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فعل کمکی در جملات مثبت برای تاکید بیشتر میاد.

he loves me =  او من را دوست دارد 

he does love me  = او قطعا من را دوست دارد

تاریخ
٧ ماه پیش

برای تاکید روی فعل آورده شده ، شدت انجام کار یا واقع شدن حالت   رو نشون میده.

١,٠٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٥ ماه پیش

He does love me >>> he loves me به نظرم این does برای افزایش قدرت عشق اضافه میشه چاکریم

تاریخ
٧ ماه پیش

do/does دو کلمه کمکی بیشتر برای ساختن جمله سوالی و منفی به کار میروند. اما possetive sentence هایی هستند که do/does در آنها استفاده شده باشد. به طور مثال: You do it / I do it He does it / She does exercise در جملات دوم does فعل جمله است. او انجام داد / او تمرین انجام داد ( تمرینات ورزش کرد ) . پس he does love me دو ایراد دارد 1 ) فعلی که بعد از صیغه he میاید باید s / es بگیرد. 2 ) جمله بالا 2 فعل دارد. does / love . آیا امکان پذیر است؟

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

هم he loves me  و هم he does love me یک ایده را بیان می کنند، اما he does love me بیشتر از اینکه he loves me تاکید دارد. استفاده از فعل کمکی «does» در he does love me  بر این جمله تأکید می‌کند و می‌تواند برای تناقض با عبارت قبلی یا تأکید بر نکته گوینده استفاده شود.

  1. I know he loves me, but sometimes he forgets to show it.

  2. He does love me, despite what his friends say.

  3. I’m sure he loves me, but sometimes I wish he would show it more.

٢٨١,١٢٣
طلایی
١٨٢
نقره‌ای
٣,٣٧١
برنزی
١,٩٣٧
تاریخ
٧ ماه پیش

جفتش یکیه و بیشتر  He loves me  استفاده میشه مگه اینکه  استفاده دیگه ای ازش بشه مثل تأکید یا مقایسه کردن.

مثلا

 "He doesn't support me, but he does love me."

یا مثلا میگی He loves me  دوستت میپرسه Does he really love you?  و تو تاکید میکنی که آره  Yes. he does love me

١٨,٦٢٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٧ ماه پیش

do/does  دو کلمه کمکی بیشتر برای ساختن جمله سوالی و منفی به کار میروند.
اما possetive sentence هایی  هستند که do/does در آنها استفاده شده باشد.
به طور مثال: 


You do it / I do it
He does it / She does exercise


در جملات دوم does فعل جمله است. او انجام داد / او تمرین انجام داد(تمرینات ورزش کرد).
پس he does love me دو ایراد دارد
1)فعلی که بعد از صیغه he میاید باید s / es بگیرد.
2)جمله بالا 2 فعل دارد. does / love . آیا امکان پذیر است؟

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

توی گرامره در اصل. جمله دوم غلط چون توی جمله دوم یعنی:

he does love me دوبار ضمیر مذکر استفاده شده جمله غلطه این نوع جمله بیشتر برای سوال پرسیدن استفاده میشه

٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما