پرسش خود را بپرسید

بهترین ترجمه برای grant-aided housing associations

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٤٥

grant-aided housing associations

٧,٢٩٣
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٧٥

چرا context ارائه نمیدین؟

-
٥ ماه پیش

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Grant-aided housing associations are organizations or housing associations that receive financial assistance or grants from the government to provide affordable housing for people in need. These housing associations are not-for-profit organizations that work to provide social housing and support the local community's housing needs. They may receive grants for building, refurbishing, or maintaining housing developments and providing support services to their tenants, such as management, repairs, and advice. The goal of grant-aided housing associations is to provide secure and affordable housing for vulnerable people, such as low-income families, refugees, the elderly, and people with disabilities.

انجمن‌های/ اتحادیه های مسکن کمک‌های بلاعوض، سازمان‌ها یا انجمن‌های مسکنی هستند که از دولت کمک‌های مالی یا کمک‌های بلاعوض دریافت می‌کنند تا مسکن ارزان قیمت برای افراد نیازمند فراهم کنند. این انجمن های مسکن، سازمان های غیرانتفاعی هستند که برای تامین مسکن اجتماعی و حمایت از نیازهای مسکن جامعه محلی فعالیت می کنند. آنها ممکن است برای ساخت، نوسازی، یا حفظ توسعه مسکن و ارائه خدمات پشتیبانی به مستاجران خود، مانند مدیریت، تعمیرات و مشاوره، کمک هزینه دریافت کنند. هدف انجمن‌های مسکن کمک‌های بلاعوض فراهم کردن مسکن امن و مقرون به صرفه برای افراد آسیب‌پذیر مانند خانواده‌های کم درآمد، پناهندگان، سالمندان و افراد دارای معلولیت است.

٢١٢,٢٠٧
طلایی
١١٥
نقره‌ای
٢,٩١٢
برنزی
١,٤٩٣
تاریخ
٥ ماه پیش

 معادل : انجمن های خیریه مسکن سازی (مسکن بلاعوض)

١,٨٥٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
٦
تاریخ
٥ ماه پیش

کمک بلاعوض اتحادیه مسکن

٩١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
١٣
تاریخ
٥ ماه پیش

given financial assistance by an organization. grant-aided schools. grant-aided galleries.

٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش

به شرایط بستگی داره و انجمن های کمک هزینه مسکن یا انجمن های مسکن یارانه ای بهترین گزینه ها هستن. انجمن های مسکن دولتی هم می تونه باشه ولی انجمن معمولا دولتی نیست.

تاریخ
٥ ماه پیش

تعاونی های مسکن  (برخوردار از حمایت های مالی دولت)

٣,٩٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٤٩
برنزی
٩١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما