منو
حسین بنی علی

حسین بنی علی

شغل مترجم
عضو از ٢ ماه پیش
امتیاز کل
٦٩٨
رتبه کل
٣,٢٨٤
رتبه کل
لایک
٥٣
لایک
دیس‌لایک
١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٠٩
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦,٤٩٨
لایک
لایک
١٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤٨٩
امتیاز
رتبه در بپرس
٣٥
لایک
لایک
٣٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٣

به عرشه ( فلان ) کشتی خوش آمدید به پرواز ( فلان به فلان ) خوش آمدید به قطار ( فلان به فلان ) خوش آمدید به اتوبوس ( فلان ) خوش آمدید به ( فلان سازمان ...

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٢

۱ - به نفع خود دستکاری یا اعمال نفوذ کردن ۲ - با دست کنترل یا اداره کردن وسیله ای یا چیزی ۳ - نوعی از علم پزشکی که در آن از دست برای جا انداختن استخو ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٢

fat می تواند یک صفت توهین آمیز به معنای چاق و تنبل یا چاق و زشت باشد، معادل مودبانه آن overweight که به معنای سنگین وزن بودن یا اضافه وزن داشتن است م ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٢

بهترین ترجمه گرگ و میش است. ما در زبان انگلیسی هفت نوع اصطلاح یا idiom داریم این اصطلاح از نوع* ترکیب های ثابت با دو کلمه کلیدی* است. جالب اینجاست ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

بهترین ترجمه کم و بیش است. ما در زبان انگلیسی هفت نوع اصطلاح یا idiom داریم این اصطلاح از نوع* ترکیب های ثابت با دو کلمه کلیدی* است. جالب اینجاست ا ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
He was abetted in these illegal activities by his wife.
دیدگاه
٠

او در این فعالیت های غیر قانونی توسط همسرش حمایت شده /تشویق شده.

تاریخ
١ ماه پیش
متن
He began his own abolitionist newspaper, The North Star.
دیدگاه
٠

او روزنامه ممنوعیت خواه خود را با نام �ستاره شمالی� شروع/راه اندازی کرد.

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
I would make a lot of changes if I owned this company.
دیدگاه
٠

اگر مالک شرکت شوم، تغییرات زیادی در آن ایجاد خواهم کرد. would در اینجا هم معنی will یعنی "خواهد" است. و جمله شرطی نوع دوم، یعنی موقعیت و شرایط فرضی و ...

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
Don't leave out the definite article.
دیدگاه
٠

حرف معلوم ( the ) را جا نندازید

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
Do we leave out dates to fox her?
دیدگاه
٠

آیا قرار های ملاقات را رها می کنیم تا اورا گیج کنیم؟