پرسش خود را بپرسید

معنی جمله take him to the Colonel. I'll be there...

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١٩٣

take him to the Colonel. I'll be there in eighteen hundred.

٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این جمله به معنای "او را به سرهنگ ببرید. من در ساعت هجده صد حاضر خواهم بود." است. اصطلاح

 "eighteen hundred"

 به طور نمادین به معنای ساعت 6 عصر است و در مکالمات نظامی یا نظامی‌سان به کار می‌رود.

٤,٩٥٩
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٨ ماه پیش

او را نزد سرهنگ ببرید. من تا ساعت 18(6 بعد از ظهر)آنجا خواهم بود).

٢٨٤,٦٦٥
طلایی
١٨٥
نقره‌ای
٣,٣٧٦
برنزی
١,٩٥٦
تاریخ
٨ ماه پیش

اون مرد رو تحویل سرهنگ بدید، منم تا ساعت 6

خودمو می رسونم 

١,٣٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١٧
تاریخ
٨ ماه پیش

ببرش پیش سرهنگ. سر ساعت 6 عصر اونجام.

٢,٠٨٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٢
تاریخ
٨ ماه پیش

ترجمه جمله: ببرش پیش سرهنگ، ساعت شش اونجام / تا ساعت شش میام

Eighteen hundred or 18:00= 6 o'clock 

٢٥,٢٠٢
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢١
برنزی
٩٤
تاریخ
٨ ماه پیش

ببرش  پیش سرهنگ.  تا ساعت 18 آنجا خواهم بود 

در ادبیات و گفتار نظامی، ساعت 18:00 رو میگند 1800 (eighteen hundred)

١٢٠,٩٦٤
طلایی
٦٦
نقره‌ای
٢٦٦
برنزی
٢٥٠
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما