پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی دقیق جمله‌ی She's been having driving lessons for a couple of months

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
١٩٣

باسلام. ترجمه دقیق این جمله چیست؟

She's been having driving lessons for a couple of months. 

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چند ماهه داره کلاس رانندگی میخونه 

تاریخ
٢ هفته پیش

چند ماهی میشه که داره رانندگی یاد میگیره.

١٥,٨١٦
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
٦٥
تاریخ
٣ هفته پیش

یکی دو ماهه داره کلاس رانندگی میره

چند ماهه داره کلاس رانندگی میره

٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ هفته پیش

این جمله به فارسی به این شکل ترجمه می‌شود: "او برای چند ماه است که در حال گذراندن دوره‌های آموزش رانندگی می باشد" این جمله به معنای این است که او از چند ماه پیش  آموزش رانندگی را شروع کرده است یا دوره‌های آموزشی رانندگی را می‌گذراند.

٤,٥٦١
طلایی
٣
نقره‌ای
١١٣
برنزی
٦٢
تاریخ
٤ هفته پیش

چند ماهی میشه که داره آموزش رانندگی میبینه

٢٢٤,٠١٥
طلایی
٧٤
نقره‌ای
٩٦٦
برنزی
١,٠٠١
تاریخ
٤ هفته پیش

 مدتی است که در حال گذراندن دورههای آموزش رانندگی است.

١٣,٥٥٩
طلایی
١٧
نقره‌ای
٢٧٣
برنزی
١٤٧
تاریخ
٤ هفته پیش

 چند ماهی می‌شود که تعلیم رانندگی ‌رفته است

١٣,٠٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٢١١
برنزی
١٤٣
تاریخ
٤ هفته پیش

زمان جمله حال کامل استمراری هست، یعنی فعلی در گذشته شروع شده و تا حال ادامه داردو هنوز تمام نشده:

او چند ماهیست که درس رانندگی دارد.

٢٩,٠٩٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨٢
برنزی
١٠٢
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما