پرسش خود را بپرسید

کدام جمله درست است؟ با توجه به معنی*

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٧

او چای نوشید, آیا او چای ننوشید؟

1) he drinks tea,doesn't

 he?

2)he drinks tea,didn't he?

١,٦٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٣٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

هردو جمله غلط هستن.

چون در ترجمه فارسی خواستید بگید: او چای نوشید.  پس باید از فعل ماضی ساده استفاده میکردید. و به همین ترتیب  tag question اون هم تغییر میکنه.

پس با توجه به ترجمه فارسی که نوشتید جمله های درست خواهد بود :

She drank tea.didn't she?

٢٢٧,٦٠٩
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٣
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
٢ ماه پیش

پر واضح است که اولی. چون  سئوالات  تائیدی در انتهای جمله   tag questions  باید با فعل مرجع  شون مطابقت داشته باشند. جمله زمان حال ساده است ، پس  فعل کمکی مرتبط با این زمان باید استفاده بشه. 

You understood my  anwer, didn't you?

You are not shy  about  asking more questions, are you?

You will  rate my answer  as the best answer, won't you?

٨٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما