پرسش خود را بپرسید

تست گرامر تولیمو

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٠

 The illusion of motion pictures rests on the eyes’ tendency ………….. an image for a fraction of a second after the image has been withdrawn.

١٠٠ %

to retain

٤ پاسخ
٠ %

that retaining

٠ %

to be retained

٠ %

hasretained

١,٠٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٥

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٤٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٤
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٧,٨٧٤
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٧٠
برنزی
٢٩٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

با سلام و احترام 

توهم تصاویر متحرک به سبب تمایل چشم‌ها به حفظ تصویر به مدت کسری از ثانیه پس از برداشتن تصویر می‌باشد .

٢,٥٩٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما