پرسش خود را بپرسید

معادل فارسی جمله

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥٥

معادل فارسی جمله ی:

"Every cloud has a silver lining."

٢,٢١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٢

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی اینو میده که هر چیز بدی جنبه مثبت و پایان خوبی داره. یه جورایی مثل: 

در ناامیدی بسی امید است

یا
پایان شب سیه سپید است

تاریخ
٢ ماه پیش

در نا امیدی بسی امید است.

٢,٠٩٦
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش

در نومیدی بسی امید است

پایان شب سیه سپید است

٢٢٥,٠١١
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٢ ماه پیش

معادل ضرب المثل :( در نومیدی بسی امید است) می باشد.

٧,٧١٣
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٧
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما