پرسش خود را بپرسید

تست واژه زبان انگلیسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧٧

Anne's house is somewhere in the ...... of the railway station

٢٠ %

region

١ پاسخ
٠ %

quarter

٠ %

district

٨٠ %

vicinity

٤ پاسخ

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٧٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما