پرسش خود را بپرسید

معادل رسمی "what the fu*ck"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٢٠٠

معادل رسمی اصطلاح محاوره ای 

 "what the fu*ck"

١,٥٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٠

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معادل رسمیش میشه What wrong with you?

١,٠٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٨
تاریخ
١ ماه پیش

What IS wrong with you?

-
١ ماه پیش

اگه به معنی اون/این چیه؟!باشه:

What is that/this?

٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

چه مرگته ( یا هر ضمیر پیوسته دیگه )

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

معادل رسمی= what is this?

٢١٧,٤٦٥
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٤
برنزی
٩٧٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما