پرسش خود را بپرسید

ریشه واژه Caravan

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٧٨

ریشه واژه Caravan  چیست؟

١٠,٨٣٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٤
برنزی
٢٩٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

کاروان : کاروان تغییر یافته ی کاربان است . " کار "در آن به معنی ارابه است . در قدیم لوازم گرانقیمت و مالیات های جمع آوری شده را با ارابه حمل می کردند و افرادی هم همراه این ارابه ها جهت مراقبت از آن حرکت می کردند که به آنها نگهبان یا مراقب ارابه یا کار بان می گفتند . بعدا مردم جهت امنیت در راهها به این گروه می پیوستند و همراه یا به دنبال آنها مسافرت می کردند . بعد ها به حرکت دست جمعی مسافران که افرادی از آنها مراقبت می کردند کاربان و کاروان گفته شد . امروزه در زبان انگلیسی به اتومبیل car گفته می شود که معنی اصلی آن ارابه است .


دکتر کزازی در مورد واژه ی " کاروان " می نویسد : ( ( کاروان چنان می نماید که از کار/ وان ( =پساوند، در پارسی "بان" ) ساخته شده است. کار می تواند بود که از کاره kara در پارسی باستان باز مانده باشد که به معنی سپاهی بوده است و همان است که در واژه ی" کارزار" نیز به کار برده شده است. به گمان، همین واژه است که چونان "پسواژه ی" ( =تابع ) کس در آمیغ کس و کار، در پارسی مردمی و "پسواژه ی"کُرد در آمیغ کُرد و کاره ، در گـویش بومی کرمانشاه، به یادگار مانده است. بر این پایه، " کاروان "در بنیاد به معنی" آنچه سپاهیان آن را 
پاس می دارند "می توانسته است بود و این نام شاید از آن روی بر آن نهاده شده است که در گذشته پاسدارانی با کاروان همراه بوده اند و آن را از گزند راهزنان پاس می داشته اند. واژه ی" کاره" در سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون به کار رفته است. ) ) 
( ( چو آن کودک خرد پرمایه گشت 
بر آن کوه بر کاروان ها گذشت ) ) 
( نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، ۱۳۸۵، ص ۳۹٠. ) 
واژه ی " کاروان " فارسی ، پس از سیر در زبان های غیر ایرانی با تغییر لهجه و معنی به شکل " وانت " در آمده و دوباره به زبان فارسی بازگشته است و امروزه با همان شکل تغییر یافته در زبان فارسی کاربرد دارد .

٧١٩,٥٩٠
طلایی
٦٠٣
نقره‌ای
١٥,٧٨٦
برنزی
٨,٥٥٠
تاریخ
٥ ماه پیش

The word caravan comes from the Persian karwan meaning "group of desert travelers."

٥,٤٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١,٥٠٣
برنزی
٣٢٢
تاریخ
٥ ماه پیش

این واژه به چم کاروان است و ریشه پارسی دارد و به زبان انگلیسی راه یافته است.

٦٥,١٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما