پرسش خود را بپرسید

نمونه تست استخدامی

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١١٢

در جلسه ی هیت دولت با حضور رییس جمهور کدام مورد حق رای نخواهند داشت ؟

٠ %

معاون اول رییس جمهور

٠ %

رییس جمهور

٠ %

وزرا

١٠٠ %

شهردار

٣ پاسخ
١,٣٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

سلام، گزینه چهارم(شهردار) پاسخ صحیح است.

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٧١,٣٦٨
طلایی
١١١
نقره‌ای
٧١٨
برنزی
٩٤٧
تاریخ
٦ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٨,٣٦٧
طلایی
٧٧
نقره‌ای
١,٠١٦
برنزی
١,٠١٥
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما