پرسش خود را بپرسید

تست حل مسئله و هوش

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٩١

دانش آموزي بین ساعت 7 و 8 صبح به مدرسه می رسد. او متوجه می شود که نیمساز زاویه بین عقربـه هـاي 
ساعت (عقربه هاي ساعت شمار و دقیقه شمار) روي عدد 6 قرار دارد . او تقریباً چه ساعتی به مدرسـه رسـیده 
است؟ 

٠ %

7:15

٦٦ %

7:23

٤ پاسخ
٠ %

7:20

٣٣ %

7:25

٢ پاسخ

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

ساعت دقیق رسیدن دانش آموز به مدرسه ۷ و ۲۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه هست پس گزینه دوم یعنی ۷ و ۲۳ دقیقه گزینه صحیح هست

٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

ساعت شمار دقیقا روی ۷ قرار ندارد ک ۷/۲۵ انتخاب کنیم عاقلانه تر ومنطقی تر فکر کنیم ۷/۲۳ جواب بهتری است.

٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما