پرسش خود را بپرسید

به قول ایرانی ها به صورت ضرب المثل انگلیسی چطور میشه؟!

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٧٨

به قول ایرانیا!

ترجمه ضرب المثلیش

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ضرب المثل "به قول ایرانی ها" در زبان انگلیسی می تواند به صورت "As the Iranians say" یا "As the Persians say" ترجمه شود. این ترجمه ها مفهوم اصلی ضرب المثل را به خوبی منتقل می کنند.

به عنوان مثال،اگر بخواهیم بگوییم "به قول ایرانی ها، عجله کار شیطانه"، می توان گفت:

As the Persians say, haste makes waste.
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

As an Iranian/Persian would say...

٣,٦٠٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
٢١
تاریخ
٦ ماه پیش

As the Iranians say...

دقت کنید بکار بردن the قبل از Iranian  و  s بعد از آن ضروری است. 

٤,٣٦٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٩
تاریخ
٦ ماه پیش

این دو مناسب‌اند (جمله‌واره قیدی):

As Iranians say, ...
In Iranians' words, ...

با واژه say فرهنگ اصطلاحات را جست‌وجو کردم اما اصطلاحی نزدیک پیدا نکردم:

https://idioms.thefreedictionary.com/say

٩,٥٠٥
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦١
برنزی
٨١
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما