پرسش خود را بپرسید

کلمه every در این جمله به چه معناست؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٣٦٦

You have every reason to be proud of yourself.

١,٢٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١٧

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

have every reason to   به معنی    to express a strong feeling that you have a very good reason to do something

(ابراز یک احساس قوی مبنی بر اینکه دلیل بسیار خوبی برای انجام کاری دارید) هست

 معنی جمله  You have every reason to be proud of yourself    یعنی   شما دلایل زیادی دارم که  به خودتان افتخار کنید.

١٨,٦٨٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٧ ماه پیش

تو همه دلایلی که برای افتخار کردن به خودت لازمه رو داری

١٣,٩٨١
طلایی
١٦
نقره‌ای
٢٤٠
برنزی
٣٢
تاریخ
٧ ماه پیش

در جمله "You have every reason to be proud of yourself" از کلمه "every" به عنوان کمیت استفاده می شود تا نشان دهد که هیچ استثنا یا محدودیتی برای دلایلی که فرد باید به خود افتخار کند وجود ندارد. به این معنی که همه دلایل یا عوامل ممکنی که می تواند باعث غرور شود وجود دارد و هیچ دلیلی وجود ندارد که مانع از احساس غرور فرد شود. اساساً به این معنی است که فرد مجموعه کامل و جامعی از دلایل برای افتخار کردن به خود دارد.
 

٣١٠,٩٩١
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٥
برنزی
٢,٠٧١
تاریخ
٧ ماه پیش

در اینجا به معنی هر هست.

٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٧ ماه پیش

به نظرم در اصل  every reason that is needed هست

یا every reason that be enough

که قسمتی از اون آورده نشده

٣,٧٩٨
طلایی
١
نقره‌ای
٢٥
برنزی
١٨
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما