پرسش خود را بپرسید

شکل صحیح فعل در جمله

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٧٦

شکل صحیح فعل  " to eat"  در جمله ی 


We flew our kites after we --------------- our lunch.

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

had eaten

این جمله گذشته کامل است یعنی فعلی در گذشته قبل از فعل دیگری انجام شود. فعل اول گذشته کامل و دومی گذشته ساده است.

He went to bed after he had brushed his teeth  

٢٩,٥٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٧ ماه پیش

ate گذشته ساده.

١٢,٤٤٣
طلایی
١٤
نقره‌ای
٢٠٧
برنزی
٢٨
تاریخ
٧ ماه پیش

البته had eaten هم میشه گفت و جفتش درسته

-
٧ ماه پیش

پاسخ شما