پرسش خود را بپرسید

واژه معادل "an individual with extensive knowledge or skills in a specific area or industry"

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٢٦

واژه معادل برای جمله ی 

 "an individual with extensive knowledge or skills in a specific area or industry"

٦٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
معادل جمله بالا: کارشناس دامنه یا Domain Expert

توضیح: یک متخصص دامنه فردی با دانش یا مهارت های گسترده در یک حوزه یا صنعت خاص است   کارشناس دامنه که دانش دقیق و اختصاصی یک کسب و کار را دارد به ما برای پیاده‌سازی پروژه و حل صورت مسئله کمک   می کند.

٩,٩٧١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
٣ هفته پیش

A domain expert is an individual with extensive knowledge or skills in a specific area or industry.

٨,٩٥١
طلایی
٤
نقره‌ای
٣٦٠
برنزی
٧٤
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما