پرسش خود را بپرسید

!____You shouldn't wear those dirty shoes in the house کدوم گزینه ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٧

You shouldn't wear those dirty shoes in the house!_______

٠ %

Take them away

٨٠ %

Take them off

٤ پاسخ
٠ %

Put them off

٢٠ %

Get them out

١ پاسخ
١,٠٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٠

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩,٩٧١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٣
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٠٣٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢٦
برنزی
٢٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢,٥٠٠
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما