پرسش خود را بپرسید

جواب سوال انگلیسی What is the meaning of the word "manipulate" in persian

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٨

جواب سوال انگلیسی 

 What is the meaning of the word "manipulate" in Persian?

٨٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی میشه درستکاری کردن

٣٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

در روانشناسی: نفوذ و دستکاری در روان یک فرد با قصدی به سود خود و زیان او - فریب دادن، به بازی گرفتن، سوء استفاده کردن،اعمال نفوذ کردن

در متن های محاسباتی: ساده سازی 

در پزشکی:جا انداختن استخوان

در کامپیوتر: دستکاری کردن

 وسیله/چیز: با دست کنترل کردن

٩,٩٧١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش

معنی‌های  manipulate در فارسی :

اداره کردن، دستکاری کردن، با دست عمل کردن، با استادی درست کردن، بامهارت انجام دادن

٧,٣٨٤
طلایی
٢
نقره‌ای
٣١
برنزی
٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما