پرسش خود را بپرسید

تست گرامر جمله با کاما

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٨

German ______ in Germany, Austria and Switzerland.

١٠٠ %

is spoken

٥ پاسخ
٠ %

spoken

٠ %

speaks

٠ %

is speak

١,٣٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤,٨٨٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨,٢٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٠٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

درود بنظر من گزینه ۱ جمله رو کامل میکنه، باتوجه به ساختار جمله مجهول. German is spoken in Germany, Austria and Switzerland. زبان آلمانی در آلمان، اتریش و سوئیس صحبت میشود ( بکار برده میشود ) .

١,٠٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما