پرسش خود را بپرسید

کدام گزينه، غلط املايي هست؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٢

در کدام گزينه، غلط املايي هست؟ 

٠ %

1) به محض ورود به اين محوطه، دو نقش از اين هياکل غول آسا توجه مرا جلب کرد.

٠ %

2) لباس من طوري قالب بدنش درآمد که گويي درزي ِ ازل به قامت ايشان دوخته بود.

٠ %

3) در برابر انعطاف خالصانه اي، تواضعي مضاعف از خود بروز مي داد.

١٠٠ %

4) توصيه مي کرد خود را به تفکر و تعمل و استنباط عادت دهند.

٣ پاسخ

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٥,٠٨٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش

تامل باید باشه گزینه ۴

٨,٨٦٧
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما