پرسش خود را بپرسید

ودرویی نیمی از مسیري را با سرعت 64

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٣٥٥

خودرویی نیمی از مسیري را با سرعت 64 کیلومتر بر ساعت و نیمه بعدي را با سرعت 80 کیلومتر بر سـاعت 
طی میکند. سرعت متوسط این خودرو در طول این مسیر، چقدر است؟  

٠ %

1) 5 / 35 کیلومتر بر ساعت

٦٣ %

4) 72 کیلومتر بر ساعت

١٢ پاسخ
٠ %

2) 36 کیلومتر بر ساعت

٣٦ %

3) 1 71/ کیلومتر بر ساعت

٧ پاسخ

٢٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سعی کردم خلاصه ننویسم. امیدوارم متوجه بشید

٥,٥٩٦
طلایی
٣
نقره‌ای
٦٨
برنزی
١٥
تاریخ
٣ ماه پیش
عکس پرسش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش

سوال راحت و جالبی بود

جواب سوال

هر کس روشم رو متوجه شد یه حسابی رو خودش باز کنه

(64×80×2)/144

(عبارت تقسیم بر ۱۴۴)

=۷۱/۱۱

 روش خیلی جامع و پرکاربرد و مفهومی و ساده است

ببینم متوجه میشین

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ هفته پیش

سلام دوستان

سوال ، یک سوال ساده هست 

من از نمودار سرعت-زمان  و مفاهیم اون + قانون میانگین وزنی برای  حلش به شکلی ساده و سریع و خلاقانه استفاده کردم 

تاریخ
٢ هفته پیش
عکس پرسش

منظور بنده از t2 بازه زمانی هست که متحرک با سرعت ثابت 80km/h نیمه مسیر رو طی میکنه ، متاسفانه یکم بد شده اینجا
به بزرگواری خودتون ببخشید عزیزان

سلام دوستان

سوال ، یک سوال ساده هست 

من از نمودار سرعت-زمان  و مفاهیم اون + قانون میانگین وزنی برای  حلش به شکلی ساده و سریع و خلاقانه استفاده کردم 

تاریخ
٢ هفته پیش
عکس پرسش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٢٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٦٠٣
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

گزینه چهارم

همه مسیر را s مینامیم. سرعت نیمه نخست مسیر، سرعت نیمه دوم مسیر و سرعت متوسط همه مسیر را به ترتیب v2، v1 و v مینامیم. زمان نیمه نخست مسیر، زمان نیمه دوم مسیر و زمان متوسط همه مسیر را به ترتیب t1، t1 و t مینامیم.

s / 2 = v1 * t1 = 64 * t1 --> t1 = s / 128

s / 2 = v2 * t2 = 80 * t2 --> t2 = s / 160

t = t1 + t2 = s / 128 + s / 160 = 9 * s / 640

s = v * t --> s = v * (9 * s /640) --> 1= v * 9 / 640 --> v = 640 / 9 ~= 71.1

دوستانی که گزینه دوم را برگزیده اند، سرعت متوسط، همیشه با متوسط سرعت برابر نیست.

٦٤,٣٠٠
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٤
برنزی
٥٧٠
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

64÷2=32

80÷2=40

32+40=72

پاسخ صحیح  ۷۲ کیلو متر بر ساعت

٢٨,٨٢٧
طلایی
٤
نقره‌ای
٧٨
برنزی
١٠٢
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٩,٥٨٢
طلایی
١٠٩
نقره‌ای
٢٢١
برنزی
٢٩٩
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما