پرسش خود را بپرسید

تست "تعداد غلطهاي املايي"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٢

 در کدام عبارت، تعداد غلطهاي املايي بيشتر است؟ 

٠ %

1) اين تاس را لحظه اي بگير تا دوگانه بگذارم.

٠ %

2) هم در شدت لهب فراغ بود.

١٦ %

3) و صحبتي و فساحتي و بلاغتي داشت.

١ پاسخ
٨٣ %

4) وي را به مي و معشوق و لحو و لئب کشيدند.

٥ پاسخ
١,٠٢٠
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
٤٥

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٥,٠٨٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما