پرسش خود را بپرسید

تفاوت past participle با (adj.)

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٧١

میشه گفت p.p همون مصدر هست؟ بعد هم p.p و هم adj بعد از to be میان؟ بعد افعال ساده نمیتونن بیان؟ خب تفاوتشون توی چی هست مثلا از کجا تشخیص بدیم کجا منظورش کدومه مگه معنی بکسانی ندارند؟

٢,٥٤٣
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٢٨

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در زبان انگلیسی، P.P به معنای "Past Participle" است که اغلب به عنوان فعل سوم در زمان‌های گذشته استفاده می‌شود. اما این اصطلاح به عنوان صفت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت، معمولاً بعد از "to be" یا "to get" قرار می‌گیرد. برای تشخیص بین این دو استفاده، باید به جمله و مفهوم آن توجه کنیم.

اگر P.P بعنوان فعل در جمله آمده باشد، به عنوان فعل سوم در زمان‌های گذشته استفاده می‌شود، مثل:

 • She has eaten her lunch. (در اینجا "eaten" به عنوان Past Participle از "eat" استفاده شده است.)
 • اگر P.P به عنوان صفت به کار رود، معمولاً بعد از "to be" قرار می‌گیرد و ویژگی‌های یک موضوع را توصیف می‌کند، مثل:

 • The window is closed. (در اینجا "closed" به عنوان صفت از "close" به کار رفته است و ویژگی پنجره را توصیف می‌کند.)
 • اما به طور کلی، از ساختار جمله و مفهوم جمله می‌توان تشخیص داد که P.P به عنوان فعل یا صفت به کار رفته است. در جمله‌ای مثل "Medical research at the cellular level, such as research on the immune system", "such as" نشان دهنده توصیف یک نوع از تحقیقات می‌باشد، بنابراین "research" به عنوان مصدر وارد شده و در اینجا جمله معنی مقایسه و نمونه آوری را دارد.

  تاریخ
  ٣ ماه پیش

  هنگامی p.p. نقش adj داره که قبل از noun بیاد. قبل و بعد  از این ترکیب محدودیتی در استفاده از افعال نداریم.

  برای تشخیص هم میتونید به نشانگرهای اسم مانند a, an , the,some, any, many, lot of, lots of, و امثال اینها توجه کنید

  We ate a lot of roasted meat

  I do not drink boiled water

  Robert is the most wanted player on the team

  I have completed the given task

  Can you show me a drunk monk?

  The confused girl decided to take a helpline

  He found some buried treasures in the castle

  I have a colored calendar on my desk

  Albert always wears a broken hair-band

  The delighted child ate the ice cream cone

  The elevator is broken.

  Javon sprinkled shredded cheese over the pizza.

  تاریخ
  ٣ ماه پیش

  P. P نمیتونه مصدر باشه بزرگوار اما میتونه adj باشه

  بله بعد از to be هم میتونه بیاد دقیقا به این علت که مفهوم adj داره. 

  تشخیصش بستگی به جایگاهش در جمله داره. مثلا وقتی بعد از have یا has  یا had میاد مشخصا مفهوم adj نداره و بخشی از فعل محسوب میشه. اما قبل از noun و بعد از to be نقش adj داره 

  مثلا

  A gone girl

  تاریخ
  ٣ ماه پیش

  پاسخ شما