پرسش خود را بپرسید

تست گرامر زبان انگلیسی

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٣٠١

Because the metal mercury —— in direct proportion to
temperature, it was once used as the indicator in common
thermometers.

٣ %

is expanding

١ پاسخ
٢٦ %

expands

٧ پاسخ
٦٩ %

is expanded

١٨ پاسخ
٠ %

expanded

٢,٦٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٢١

٢٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

گزینه 2 و 3، هر دوتاشون می‌تونن درست باشن، 👈 اما گزینه 2 بهتره.

______________________________

توضیح:

فعلِ expand

هم حالتِ intransitive داره (یعنی لازم، ناگذرا) که یعنی مفعول نمی‌گیره؛ به مفعول نیاز نداره.

معادل‌های فارسی: گسترش یافتن، افزایش یافتن، مُنبسط شدن، انبساط یافتن

گزینه 2 از همین حالت استفاده کرده.

_______________

و هم حالتِ transitive داره (متعدّی، گذرا) که یعنی مفعول می‌گیره؛ به مفعول نیاز داره (که بنابراین می‌تونه مجهول هم بشه).

معادل‌های فارسی: گسترش دادن، افزایش دادن، مُنبسط کردن، انبساط دادن

گزینه 3 از همین حالت استفاده کرده، که مجهولش کرده.

______________________________

حالا اینجا میگه «چون فلز جیوه در نسبت مستقیم با دما منبسط می‌شود، زمانی به عنوان نشانگر در دماسنج‌های رایج استفاده می‌شد.»

معنیش با گزینه 2: «منبسط می‌شود»، «انبساط می‌یابد»

__________

معنیش با گزینه 3: «انبساط داده می‌شود» (یا همون «منبسط می‌شود» هم میشه، با مفهومِ مجهول)

______________________________

البته منظورم این نیست که بخوایم با معنی فارسی حلش کنیم، نه اصلا، ولی معنی فارسی هم عرض شد که مشخص‌تر بشه.

______________________________

   گزینه 2 و 3 درستن، اما 2 بهتره.

وقتی این فعل حالتِ intransitive داره و جمله هم با همین حالت، درست بیان میشه، نیازی نیست که مجهولش کنیم. مثلِ اینه که به قول معروف لقمه دور سر پیچونده بشه.

گرچه به نظر حقیر، نمیشه از گزینه 3   هم ایراد گرفت.

______________________________

گزینه‌هایِ 1 و 4   هم که کلاً اشتباه هستن، چون قسمتِ اول جمله که موردِ سواله، زمانش «حالِ ساده» است و حال ساده میخواد، ولی گزینه‌هایِ 1 و 4، زمانهای دیگه‌ای هستن و به جمله نمی‌خورن.

٢١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٣
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٠٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢٨
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٩٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١١
برنزی
٢١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٩٦٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٧
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٢١٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٢٧
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩,٣٤٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
١١٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٥,١٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٨٩٢
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٤١
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما