پرسش خود را بپرسید

پیشنهادتان برای معادلی رسمی که درخور bugbear باشد چیست؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٠٤

لولو کلمه خوبی است اما به  متنی رسمی نمی‌نشیند.

٦٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

هراسی، یک سر و دو گوش

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
٣ ماه پیش

به نظر اینجانب "لولوخورخوره" از "لولو"  رسمی تر است و میتوان آنرا در متون رسمی بکار برد.

برخی اساتید هم "هراسه" را پیشنهاد داده اند که اندکی نامانوس مینماید.

ابداعی هم اینجانب شخصا دارم برای برگردان رسمی و ادبی این واژه که خودم هم مرددم  که مورد قبول واقع شود:

"ترسانک"

١٧,٩٧٩
طلایی
١٣
نقره‌ای
٧٥
برنزی
١٤٩
تاریخ
٣ ماه پیش

درود 

رسمی ترین معنای این لغت «هراسه» می باشد

البته این توضیح معنایی هم داره ولی اگه یک لغت می خواید هراسه بهترینه ، برای توضیح معناییش  میشه : کودک ترسان و ترسناک  و بچه خوار   را گفت که هراسه بهتره

١,٦٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٩
تاریخ
٣ ماه پیش

لولوخره، لولوخورخوره، لولوبیان

٢٨٣,٣٦٣
طلایی
١٨٤
نقره‌ای
٣,٣٧٢
برنزی
١,٩٥٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما