پرسش خود را بپرسید

ترجمه متن In the past 20 years, learners, educators...

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٣

ترجمه این متن و راهنمایی میکنید؟

In the past 20 years, learners, educators and institutions have widely adopted digital technology tools. The number of students in MOOCs increased from 0 in 2012 to at least 220 million in 2021. 

The language learning application  Duolingo had 20 million daily active users in 2023, and Wikipedia had 244 million page views per day in 2021. 

The 2018 PISA found that 65% of 15-year-old 
students in OECD countries were in schools whose 
principals agreed that teachers had the technical and pedagogical skills to integrate digital devices in instruction and 54% in schools where an effective online learning support platform was available; these shares are believed to have increased during the COVID-19 pandemic. 
Globally, the percentage of internet users rose from 
16% in 2005 to 66% in 2022. About 50% of the world’s lower secondary schools were connected to the internet for pedagogical purposes in 2022.

١,٣٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣٣

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام

 در ۲۰ سال گذشته فراگیرها، آموزش دهنده‌ها و موسسه‌ها به طور گسترده‌ای فناوری دیجیتال را به کار گرفته اند. 

 تعداد دانش آموزان درMOOC از 0 در ۲۰۱۲ به حداقل ۲۲۰ میلیون در ۲۰۲۱ رسید.

 اپلیکیشن (نرم‌افزار)  زبان آموزی دولینگو (Duolingo) در در سال ۲۰۲۳ روزانه ۲۰ میلیون کاربر فعال داشته و صفحات ویکی پدیا در ۲۰۲۱ روزانه ۲۴۴ میلیون بازدید داشته اند .

PISA  در سال ۲۰۱۸ دریافت که ۶۵ درصد دانش آموزان ۱۵ ساله در کشورهای OECD در مدارسی بوده اند که مدیران آنها بر سر اینکه معلمان مهارت‌های فنی و آموزشی لازم جهت ادغام دستگاه‌های دیجیتال در امر آموزش را دارا باشند توافق داشتند و ۵۴  درصد این دانش آموزان در مدارسی بوده‌اند که یک پلتفرم موثر پشتیبانی  یادگیری انلاین در دسترس بوده. اعتقاد بر این است که این درصدها در طول همه‌گیری کووید ۱۹ افزایش یافته است.

 در سطح دنیا درصد کاربران اینترنت در جهان از ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۶۶ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است  .

تقریبا ۵۰ درصد  مدارس متوسطه سطح پایین جهان در سال ۲۰۲۲ برای اهداف آموزشی به اینترنت متصل بوده اند.

٢,٦١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٣١
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش

خیلی ممنون و تشکر از پاسخگویی شما🌹

-
٢ ماه پیش

خواهش می کنم
موفق باشید.

در 20 سال گذشته، یادگیرندگان، مربیان و مؤسسات به طور گسترده ای ابزارهای فناوری دیجیتال را پذیرفته اند. تعداد دانش آموزان در MOOC از 0 در سال 2012 به حداقل 220 میلیون در سال 2021 افزایش یافت.

اپلیکیشن یادگیری زبان Duolingo در سال 2023 روزانه 20 میلیون کاربر فعال داشت و ویکی پدیا در سال 2021 روزانه 244 میلیون بازدید از صفحه داشت.

PISA 2018 نشان داد که 65 درصد از افراد 15 ساله
دانش آموزان کشورهای OECD در مدارسی بودند که
مدیران موافقت کردند که معلمان مهارت‌های فنی و آموزشی برای ادغام دستگاه‌های دیجیتال در آموزش و 54 درصد در مدارسی که یک پلتفرم پشتیبانی یادگیری آنلاین مؤثر در دسترس است، دارند. اعتقاد بر این است که این سهام در طول همه گیری COVID-19 افزایش یافته است.
در سطح جهانی، درصد کاربران اینترنت افزایش یافته است
16 درصد در سال 2005 تا 66 درصد در سال 2022. حدود 50 درصد از مدارس متوسطه اول جهان در سال 2022 برای اهداف آموزشی به اینترنت متصل بودند

٤٠,٦٨٨
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٢٦٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما