پرسش خود را بپرسید

اصطلاح "Go the extra mile"

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٤٣

اصطلاح 

"Go the extra mile"

 ترجمه روانش چیه ؟ ضرب المثل فارسی معادلش داریم ؟

٢,٢١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٢

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سنگ تموم گذاشتن

از جون مایه گذاشتن

٤,٧١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١,٥٠٢
برنزی
٣٢١
تاریخ
٣ ماه پیش

سنگ تموم گذاشتن

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

سنگ تموم گذاشتن

از جون مایه گذاشتن

وقتی برای انجام یک کار به نحو احسن، بیشترین سعی و تلاش ممکن رو به خرج میدیم و در واقع از جون مایه می ذاریم

تاریخ
٣ ماه پیش

تلاش مضاعف کردن؛ همت کردن؛ سنگ تمام گذاشتن

١٣,٨٢٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٢٨
برنزی
١٤٤
تاریخ
٣ ماه پیش
عکس پرسش

پاسخ شما