پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => اصطلاحات)

١ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٤ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٧ بازدید

"Reach out"  به چه معناست و در چه موقعیتی استفاده می شود؟

٢ روز پیش
١ رأی
٢ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢١ بازدید

"Rule of Law"  در دنیای سیاست به چه معناست ؟

١,٥٣٣
٢ روز پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٧ بازدید
چند گزینه‌ای

Teacher: Tell me something about your parents, Lucas. Student: My mother and father .........both very tall.

٢ روز پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٦ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٢١ بازدید