پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => اصطلاحات)

١ رأی
١ پاسخ
٥١ بازدید

 Harry's heart was beating a violent tattoo against his  Adam's apple

٦,٣٦٠
١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥٦ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید

اصطلاح  " fresh/clean out of something"  در کجا به کار میره ؟

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٥٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٢ بازدید

معادل انگلیسی  "جنگ زرگری" چی میشه ؟

٢,٤١٨
١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٤٨ بازدید

اصطلاح  انگلیسی معادل  " بین بد و بدتر گیر کردن بین دو چیز که هر دو به یک اندازه خطرناکند"

١ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٢١ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٦٤ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٤٨ بازدید